De VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) heeft vandaag de belangrijkste bevindingen onthuld van haar jaarlijkse AGM engagement rapport. Het rapport belicht cruciale inzichten die zijn verkregen door het onderzoeken van activiteiten en in gesprek gaan met 33 Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven op het gebied van biodiversiteit. Het identificeert onder andere gebieden waar bedrijven vooruitgang hebben geboekt en gebieden die aanzienlijke verbetering vereisen.

De wereldwijde biodiversiteit neemt snel af. Volgens het Global Assessment Report van IPBES uit 2019, sneller dan ooit in onze geschiedenis. Het gemiddelde aantal inheemse soorten in landhabitat is sinds 1900 met minstens 20% gedaald. Meer dan 41.000 dieren staan op de Rode Lijst van de IUCN met bedreigde soorten en zijn bijna uitgestorven. Bijna alle bedrijven hebben een afhankelijkheid en een zekere impact op biodiversiteit, of het nu via hun eigen activiteiten is, of via die van hun toeleveringsketen.

Bij meeste bedrijven ontbreekt strategie

Hoewel negen van de tien bedrijven activiteiten organiseren voor het verminderen van hun negatieve impact op biodiversiteit, erkennen weinigen het als een materieel onderwerp, meldt het rapport. VBDO-directeur Angélique Laskewitz benadrukt de noodzaak voor bedrijven voor het versterken van hun inspanningen: ‘incidentele activiteiten om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan zijn niet voldoende. Bedrijven moeten uitgebreide biodiversiteitsstrategieën ontwikkelen, ondersteund door risico- en afhankelijkheidsbeoordelingen.

Een uitzondering op de regel zijn financiële instellingen. Alle betrokken instellingen hebben biodiversiteit opgenomen in hun rapportering en hebben grotendeels belangrijke biodiversiteit gerelateerde risico’s geïdentificeerd. Financiële instellingen werken ook samen met derde partijen voor het verbeteren van hun rapportage over natuur gerelateerde financiële aspecten. Laskewitz voegt daar haastig aan toe: ‘Hoewel financiële instellingen het op papier goed doen, moedigen we hen aan in praktijk soortgelijk te presteren.’

Leiders op het gebied van biodiversiteit

‘Een paar bedrijven wijzen ons de weg’, zegt Laskewitz. ‘Veel oorzaken van biodiversiteitsverlies, zoals habitatverandering en -vernietiging, vinden hun oorsprong in bedrijfsactiviteiten. Bedrijven zoals a.s.r., Corbion en JDE Peet’s nemen dit onderwerp serieus. Ze boeken echte vooruitgang.’

Een andere leider op dit gebied is Heijmans. Het bouwbedrijf heeft “de Natuurladder” ontwikkeld, een tool om doelstellingen voor het realiseren van natuurinclusieve en klimaatbewuste bouw. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders verklaarde CEO Ton Hillen dat de Natuur Ladder voor Heijmans waarschijnlijk net zo belangrijk zal worden als de Veiligheidsladder, wat de zwaarte van het onderwerp voor het bedrijf illustreert.

De roep om noodzakelijke verandering

Het rapport toont wel enige vooruitgang. 90% Van alle betrokken bedrijven in de industrie, technologie en elektronica en voedsel-, drank- en retailsectoren heeft al maatregelen genomen voor het verminderen van hun negatieve impact op biodiversiteit, in vergelijking met 76% vorig jaar. Ook zijn er drie extra bedrijven die momenteel uitgebreide doelstellingen stellen op het gebied van biodiversiteit. Dat is echter nog steeds minder dan een derde van alle onderzochte bedrijven in totaal.

Laskewitz benadrukt de noodzaak van snelle en diepgaande verandering van het gedrag van bedrijven: ‘Verandering gaat langzaam maar zeker. Dat is goed, of in ieder geval beter dan geen vooruitgang. Maar er is nog een lange weg te gaan. Vergis je niet, als bedrijven niet bereid zijn dit probleem aan te pakken, laat staan te veranderen, staat niet alleen hun eigen voortbestaan op het spel. Het gaat om het voortbestaan van ons allemaal.‘

Naast biodiversiteit biedt het rapport van VBDO ook gedetailleerde aanbevelingen voor bedrijven over arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen en lobbyen. Het rapport bevat ook een uitgebreide lijst van toezeggingen door bestuurders op aandeelhoudersvergaderingen, waarin de voortgang van de deelnemende bedrijven wordt getoond.