Weet jij wat Earth Overshoot Day is? En eigenlijk nog belangrijker, wanneer die dag is? Earth Overshoot Day is de dag waarop de mensheid alle natuurlijke grondstoffen, die de aarde in één jaar produceert, heeft gebruikt. Denk hierbij aan drinkwater, frisse lucht, voedsel en energie. Dit jaar viel deze datum op 29 juli jl., wat ruim drie weken eerder is dan vorig jaar. Let op; dit is het wereldwijde gemiddelde. Als de Earth Overshoot Day berekend wordt op hoe wij Nederlanders leven, dan was deze datum al op 3 mei. De hoogste tijd om daar iets aan te doen! Dat zegt ook Nancy Bocken, hoogleraar sustainable business aan de Maastricht Universiteit, in de podcast van ABN AMRO. Nancy is van mening dat de circulaire economie de toekomst heeft en daar sluit Robert Kuijs, Director Technology Management & Financing bij Econocom zich volledig bij aan.

Producten worden diensten

In de podcast wordt gekeken hoe de wereld er in 2032 uitziet. Tegen die tijd is bezit ondergeschikt geworden aan gebruik. Consumenten hebben bijvoorbeeld geen eigen auto, wasmachine of zelfs kleding en meubels meer, maar delen deze met elkaar, of nemen deze als dienst in een abonnementsmodel (As-a-Service) af. Ook het World Economic Forum voorspelt dat al deze producten tegen 2032 in een dienst zijn gegoten. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en zijn er minder nieuwe producten nodig, wat natuurlijk de run op grondstoffen en de impact op het milieu terugdringt. Volgens Robert zijn er vier strategieën in de circulaire economie:

1.  Slowing the loop
Hierbij wordt de levensduur van het product verlengd, bijvoorbeeld door upgrades en reparaties, waardoor het zo lang mogelijk nuttig blijft. Daarnaast gaat het ook om consuminderen, waarbij we bewuster omgaan met nieuwe aankopen en er ook voor refurbished apparatuur gekozen kan worden.

2.  Closing the loop
Hiermee wordt recycling bedoeld, oftewel het langdurig gebruik en hergebruik van materialen.

3.  Narrowing the loop
Dit gaat over het gebruik van minder grondstoffen en energie om tot een product te komen. Denk hierbij aan minder verpakking of een kleiner/lichter product.

4.  Regenerating the loop
Dit draait om het beter achterlaten van de wereld. Voor bedrijven is het mogelijk bij te dragen aan het verbeteren van de omgeving waarin je opereert, bijvoorbeeld door nieuwe bomen te planten.

De uitbraak van de COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben ons milieubewustzijn vergroot. We zijn op zoek naar duurzamere producten en streven een duurzamere levensstijl na. Niet alleen de afzetmarkt voor circulaire bedrijven groeit, ook de zakelijke markt zelf is met een inhaalslag bezig op het gebied van verduurzaming. Door bijvoorbeeld niet steeds nieuwe IT-apparatuur te kopen maar gebruik te maken van een abonnementsmodel, verlichten we niet alleen de druk op de grondstoffen, maar verlengen we ook de productlevenscyclus van de apparatuur.

Rol van de overheid

Om deze circulariteit verder te stimuleren lijkt het Robert een goed idee als de overheid de niet-duurzame aspecten (zoals grondstoffen) meer gaat belasten dan de duurzame aspecten (zoals arbeid). Daarnaast denkt hij dat er meer bewustzijn mag worden gecreëerd rondom de vier strategieën en de huidige status van het milieu, bijvoorbeeld via (social-)mediacampagnes vanuit de overheid. Als men beter op de hoogte is van de mogelijkheden rondom de circulaire economie (en hoe eenvoudig het kan zijn om hier stappen in te ondernemen), kunnen we een volgende slag maken om de wereld bewoonbaar te houden.

Alles bij elkaar zijn het mooie ontwikkelingen, temeer omdat het volgens Robert noodzakelijk is om in de toekomst nog over een gezonde aarde te beschikken waar we allemaal, inclusief de kinderen van onze kinderen, van kunnen genieten en de Earth Overshoot Day vanaf volgend jaar zo laat mogelijk in het kalenderjaar te laten vallen.