Minder, beter recyclebare, meer recyclaat en, als het kan, herbruikbare kunststof verpakkingen. Het zijn ambitieuze doelstellingen van de ondertekenaars van het Plastic Pact NL. Hoe bereik je die? Partners for Innovation heeft voor Plastic Pact NL de weg naar 2025 uitgestippeld en de bijbehorende acties geformuleerd. De eerste pilotprojecten zijn al onderweg.

Het Plastic Pact NL (PPNL) is in het voorjaar van 2019 gelanceerd. Meer dan 100 koplopers hebben de ambitie vastgelegd voor een duurzamer gebruik van kunststof verpakkingen. Concreet betekent dit dat in 2025 het aandeel kunststof verpakkingen met minimaal 20% verminderd moet zijn, dat minstens 70% hoogwaardig gerecycled wordt en dat de verpakkingen gemiddeld uit ten minste 35% recyclaat bestaan. In 2025 moeten alle plastic verpakkingen recyclebaar zijn en op langere termijn steeds meer herbruikbaar.

Deze doelstellingen zijn generiek. De stand van zaken verschilt echter per type kunststof en toepassing. Zo worden PET-flessen al voor een groot deel ingezameld en hoogwaardig gerecycled. Terwijl PET-trays en folies nog vaak in de verbrandingsoven eindigen. Dat kan te maken hebben met de inzamelingsstructuur, het sorteerproces, de recyclingtechniek of de toepasbaarheid van het recyclaat.

Roadmap Plastic Pact NL

Reden voor de stuurgroep Plastic Pact NL om Partners for Innovation te vragen een Roadmap te ontwikkelen. De roadmap bestaat uit een combinatie van een roadmap voor (design for) recycling, een roadmap voor reductie van verpakkingsmaterialen en een roadmap voor herbruikbare verpakkingen. Voor elk van deze roadmaps zijn de eerste acties en de betrokkenen aangegeven die nodig zijn om in 2025 de doelstellingen te bereiken. Ook zijn pilot- en onderzoeksprojecten geformuleerd om leemtes in kennis te vullen en de stappen die gezet moeten worden om de resultaten te kunnen opschalen. Daarnaast bevat de Roadmap een samenvattend onderdeel, waarin de resultaten van alle acties uit de drie afzonderlijke roadmaps in een planning bij elkaar zijn gebracht.

Continu proces

In de Roadmap staan zo’n 25 concrete acties waarmee de ondertekenaars van het Plastic Pact aan de slag kunnen. De Roadmap is geen eindstation. Het blijft een continu proces om de juiste data boven tafel te krijgen en daarop de goede afwegingen te maken wat de volgende acties moeten zijn.

Op 31 maart zijn de deelnemers van het Plastic Pact NL bij elkaar gekomen om de acties in de routekaart te bespreken. Twee stromen die voor veel hoofdbrekens zorgen zijn de mix-fracties en PET-trays. Als een van de eerste acties worden daarvoor pilotprojecten opgezet, die partijen uit het Plastic Pact NL gaan uitvoeren. Partners for Innovation is de opdracht gegund om als algemeen projectleider en als projectleider voor de PET-trays op te treden. Royal HaskoningDHV leidt het project voor de mix-fracties.

Download de Roadmap Plastic Pact NL.