Staatssecretaris Mansveld (IenM) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst) hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam inkopen bij het Rijk.

De rijkoverheid heeft het afgelopen jaar tal van acties ondernomen om verdere stappen te zetten met de uitvoering van het Advies Duurzaam Inkopen. De ontwikkelingen in de markt en de EU-regelgeving gaan echter regelmatig sneller dan de mate waarin de minimum milieu-eisen worden aangescherpt. Daarom wordt nu onderzocht hoe professioneel duurzaam inkopen bij de Rijksoverheid meer prioriteit kan krijgen.