Rijk selecteert Gispen in aanbesteding circulair kantoormeubilair

De Rijksoverheid en Gispen gaan samenwerken op het gebied van duurzaam rijksmeubilair. Na een aanbestedingstraject is Gispen op 26 oktober 2017 definitief geselecteerd als leverancier van kantoormeubilair voor de Rijksoverheid. Circulariteit was een belangrijk uitgangspunt. Duurzaamheid, levensduurverlenging, waardebehoud en het voorkomen van afval staan centraal binnen het partnership.

Vandaag is bekend geworden dat het Rijk Gispen de opdracht tot levering van duurzame kantoorinrichting gunt. Gispen gaat het kantoormeubilair verzorgen voor alle ministeries (FM Haaglanden), Dienst Justitiële Inrichtingen en het Openbaar Ministerie. Ook andere overheidinstanties gaan gebruik maken van dit nieuwe contract, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Onderwijsraad, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Raad voor de Kinderbescherming. De samenwerking start per direct en heeft een looptijd van tien jaar.

Maurits van Berckel, commercieel directeur van Gispen: “We kijken enorm uit naar de samenwerking. Gispen werkt volgens de circulaire principes. Niet alleen samen met onze partners en leveranciers. Maar ook met opdrachtgevers zoals het Rijk werken we aan een nieuwe, verbeterde kringloop want alleen gezamenlijk kunnen we onze circulaire ambities écht waarmaken. Met een circulair project van deze orde bevestigt Nederland haar koppositie op dit gebied.”

Circulair meubilair

Circulair inrichten houdt binnen deze samenwerking concreet in dat Gispen zorgdraagt voor:

  • het hoogwaardig hergebruiken van bestaande producten, componenten en materialen;
  • het verlengen van de levensduur van bestaand kantoormeubilair – REVIVED by Gispen;
  • het ombouwen van bestaand meubilair voor nieuwe functies (oude kasten worden bijvoorbeeld lockers)– REMADE by Gispen

Daarnaast levert Gispen nieuw, duurzaam ontworpen en geproduceerd kantoormeubilair aan het Rijk. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten vormt het circulaire Design Framework het uitgangspunt. Dit framework is ontwikkeld samen met TNO en biedt concrete en meetbare handvatten voor circulaire productontwikkeling. Het omvat uiteenlopende thema’s als materiaalgebruik, logistiek, (de)assemblage, productie, hergebruik en onderhoud.

Maurits van Berckel: “We zijn zeer verheugd dat we ons circulaire partnership kunnen opstarten. In de afgelopen periode hebben we al meer dan 20.000 meubelcomponenten een nieuw leven gegeven (gerevitaliseerd) in plaats van als afval afgevoerd. Na het revitalisatieproces zien de producten er weer als nieuw uit, waardoor we in staat zijn om ook op deze “oude” producten weer garantie te geven. Het is geweldig dat de Rijksoverheid zijn voorbeeldfunctie zo serieus neemt en ondernemend Nederland stimuleert om te investeren in duurzaamheid”.

Social Return

Een ander belangrijk aspect van de aanbesteding is Social Return: het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het plan van Gispen scoort hier maximaal op.

Maurits van Berckel: “Het mooie aan circulair fabriceren is dat de factor arbeid belangrijk wordt. Transport, demontage, onderdelen sorteren, monteren – het zijn allemaal lokale werkzaamheden die zich uitstekend lenen voor de Social Return-doelgroep.”

Noot: Gispen levert als partner het circulaire meubilair voor het 17de Nationaal Sustainability Congres op 9 november a.s.

Share Button