Ricoh sluit zich aan bij de Responsible Business Alliance (RBA). Dit is een globaal opererende coalitie gewijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in toeleveringsketens wereldwijd. 

De RBA is een coalitie zonder winstoogmerk. De coalitie bewaakt de rechten en het welzijn van werknemers en gemeenschappen, die te maken hebben met de wereldwijde toeleveringsketen. De RBA is opgericht in 2004 door een groep van toonaangevende elektronicabedrijven. Vandaag de dag zijn bedrijven in een breed scala sectoren zoals detailhandel, de auto- en speelgoedsector, maar ook elektriciteits-, elektronica- en ICT-fabrikanten wereldwijd aangesloten. Als lid van de RBA ondersteunt Ricoh de visie en missie van de coalitie volledig.

Visie & missie van de RBA

De coalitie streeft naar een wereldwijde elektronica-industrie die duurzame waarde creëert voor werknemers, het milieu en het bedrijfsleven. Alle leden, leveranciers en belanghebbenden werken samen om de werk- en milieuomstandigheden te verbeteren door vastgestelde normen en gebruiken.
In de RBA-gedragscode zijn normen gedefinieerd om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketens veilig zijn, dat werknemers met respect en waardigheid behandeld worden en dat de productieprocessen in lijn zijn met de impact op het milieu. Ricoh houdt zich bij haar zakelijke activiteiten aan deze gedragscode. Bovendien respecteert Ricoh de gemeenschappelijke doelstellingen en de filosofie van RBA en past het deze toe in de praktijk.

Lidmaatschap Ricoh

In de toekomst wil Ricoh, als lid van de RBA, een bijdrage leveren aan het bereiken van een duurzame samenleving door de visie en missie van de RBA te delen met haar leveranciers op basis van de Code of Conduct vanuit de coalitie.