In een significante stap richting een regeneratieve toekomst, kondigt B For Good Leaders met trots een cruciale samenwerking aan met de Regenerative Alliance. Deze strategische alliantie is van essentieel belang om diverse initiatieven binnen de domeinen van regeneratieve praktijken en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verenigen.

B For Good Leaders en de Regenerative Alliance hebben hun krachten gebundeld om een sterke synergie te creëren, die de symbiose weerspiegelt die te vinden is in de diversiteit van de natuur. Deze samenwerking, die is geïnspireerd door de diepgaande inzichten van Satish Kumar, de inspirerende oprichter van het Schumacher College, benadrukt het vitale samenspel tussen diversiteit en verbondenheid.

” Echte samenwerking vereist vertrouwen, vriendschap, en bovenal, menselijkheid,” stelt Leen Zevenbergen, medeoprichter van B For Good Leaders. “Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en vriendschap, te midden van de problemen waarmee onze wereld en organisaties worden geconfronteerd.”

We hebben krachtige leiders nodig die bereid zijn om te verbinden met alle stakeholders en de beste instrumenten hebben om collectief vooruit te gaan naar een duurzame toekomst.

Het beoogde wereldwijde samenwerkingsverband, voorgesteld door B For Good Leaders en de Regenerative Alliance, vertegenwoordigt een collectieve kracht waarbij elke deelnemer een belanghebbende wordt, bijdraagt aan de groei van het netwerk en kan profiteren van de voordelen die een duurzame samenleving biedt. Dit economische model sluit aan bij de gedeelde visie om de B Corp-gemeenschap, Benefit Corporations en Regeneratieve Bedrijven te versterken.”

“Door een diverse groep leiders te omarmen en relaties te koesteren via vriendschap, banen we de weg naar impactvolle schaalvergroting en transformatie,” merkt Christophe Fauconnier, medeoprichter van de Regenerative Alliance, op. “Ons doel is om te evolueren van een eenvoudige bijeenkomst naar een krachtige beweging, waar we elkaar uitdagen en op dit transformerende pad omhoog tillen.”

Deze samenwerking nodigt leiders wereldwijd uit om de handen ineen te slaan, zich gewaardeerd, ondersteund, geleid en aangemoedigd te voelen binnen onze opkomende community. Met een onwrikbare toewijding aan schaalbare impact, staan B For Good Leaders en de Regenerative Alliance klaar om een duurzame en regeneratieve toekomst vorm te geven.