Ricoh maakt bekend dat het BigMile, software voor het calculeren, analyseren en rapporteren op transport-gerelateerde CO2-uitstoot, wereldwijd gaat uitrollen. ‘Door BigMile wereldwijd te standaardiseren, kunnen we de uitstoot van de verschillende regio’s vergelijken en zijn we tijdig klaar voor de opkomende wettelijke rapportageplicht’, zegt Martijn Spee van Ricoh Europe SCM.

Ricoh, specialist in digitale werkplekken, is BigMile-gebruiker van het eerste uur. De onderneming zet continu in op een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en kreeg wereldwijd al veel erkenning voor zijn duurzaamheidstrategie. Reductiemaatregelen in supply chain en logistiek, vormen onderdeel van deze strategie. Initiatieven zoals het verhogen van de beladingsgraad, het toepassen van een modal shift en het optimaliseren van transportroutes, zijn ondertussen gemeengoed.

Data-uitdagingen

‘Scope 3, de indirecte CO2-uitstoot, werd in 2015 geïntroduceerd als onderdeel van de algehele reductiestrategie’, zegt Martin Swinnerton, Manager Business Excellence bij Ricoh. ‘Ons transport is honderd procent uitbesteed, dus het was ingewikkeld om de data van alle vervoerders bij elkaar te krijgen. Het heeft een heel jaar geduurd voordat we een baseline hadden. En na drie jaar Excel, hadden we behoefte om de CO2-uitstoot buiten Excel om inzichtelijk te maken. We waren op zoek naar een oplossing waarbij we niet per se afhankelijk waren van de vervoerders voor het aanleveren van hun data.’

Standaardisatie

Daarnaast wilde Ricoh niet alleen inzicht in de totale CO2-uitstoot, maar ook inzichten in de uitstoot van verschillende modaliteiten, lanes en regio’s. ‘Hoe gingen we dat doen voor vier miljoen pakketten?’, zegt Martijn Spee, Manager Transport bij Ricoh. Hij onderstreept hiermee de noodzaak van gespecialiseerde software voor het berekenen van de transport-gerelateerde carbon footprint.

Om uitstoot te kunnen vergelijken is een standaard meetmethodiek noodzakelijk. ‘Daar bieden BigMile en het Global Logistics Emissions Council (GLEC) framework een antwoord op. Zo kunnen we niet alleen vervoerders onderling met elkaar vergelijken, maar bijvoorbeeld regio’s, lanes of de uitstoot van een tuk-tuk in Azië met een Amerikaanse hogevolume truck’, illustreert Spee.

Beleid uitdragen

Destijds koos Ricoh mede voor BigMile, omdat het een Nederlands bedrijf is. ‘Omdat alles nog in ontwikkeling was, vonden we het fijn om een leverancier dichtbij huis te hebben’, zegt Spee. Dat de Japanse multinational BigMile nu wereldwijd naar vijf globale regio’s (Noord Amerika, Latijns-Amerika, EMEA, APAC en Japan) gaat uitrollen, is dus veelbetekenend voor zowel BigMile als voor Ricoh zelf. ‘Ricoh Europe is de voorloper en heeft een voorbeeldfunctie voor gebieden als Latijns-Amerika en Azië. De regio’s zijn blij dat de best practices proactief naar hen toe worden uitgedragen. Elke regio kan straks zijn eigen data uploaden in BigMile.’

BigMile helpt ook om de regionale strategie te ontwikkelen, meent Spee. ‘Onze strategie is om carbon neutraal te worden. Dat houdt in dat er wereldwijd minimaal 4 procent reductie per jaar gerealiseerd moet worden, om tot 40 procent reductie te komen in 2030 ten opzichte van 2020, wat onze target is voor Scope 3. En elke regio is vrij in de manier waarop ze dit behalen: door duurzamere transportoplossingen, netwerkefficiency of betere beladingsgraad’, aldus Spee.

Toekomstgericht

Sven Poot, business development manager bij BigMile: ‘Ricoh is onze eerste klant die wereldwijd gaat uitrollen. We zijn erg trots op het vertrouwen dat Ricoh ons heeft geschonken. Zij helpen ons voortdurend om te werken aan een groenere toekomst voor de hele sector. We willen graag met hen mee evolueren en verder innoveren.’