De Vereniging FME-CWM en Koninklijke Metaalunie hebben met input van Federatie NRK een rekentool ontwikkeld om het toepassen van de Nederlandse praktijkrichtlijn Ecodesign te vereenvoudigen. Deze rekentool is voor leden van deze branches gratis beschikbaar. Hiermee wordt het toepassen van Ecodesign bij het ontwerpen en verbeteren van producten eenvoudiger. De Nederlandse Praktijkrichtlijn CEN/TS 16524 en rekentool worden door NEN uitgegeven.

Door bij de productontwikkeling de Ecodesign-methode toe te passen komen bij het ontwerpproces productkenmerken als functionaliteit, kwaliteit, levertijd, kosten, materiaalgebruik, productiemethoden en ook milieuaspecten aan de orde. Met een internationale Ecodesign richtlijn kan een bedrijf over het toepassen hiervan eenvoudiger met klanten communiceren en worden de uitkomsten Europabreed sneller geaccepteerd.

De Nederlandse praktijkrichtlijn Ecodesign is een directe omzetting van de Europese CEN/TS 16524; “Mechanical products –Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development”. Deze Technical Standard is in samenwerking met branches en normalisatie instituten uit Europese landen ontwikkeld en daardoor Europees breed door het bedrijfsleven geaccepteerd. Dat maakt niet alleen dat de praktijkrichtlijn bij uitstek geschikt is voor OEM-bedrijven en hun toeleveranciers om een mechanisch product te evalueren en te verbeteren maar ook om hierover met Europese klanten te communiceren. Verwacht wordt dat het toepassen van de praktijkrichtlijn Ecodesign een positieve bijdrage zal leveren aan de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie. 

Rekentool

Om het gebruik van de praktijkrichtlijn te vereenvoudigen hebben de betrokken branches een rekentool ontwikkeld. Bij aanschaf van de richtlijn wordt deze rekentool aan leden gratis ter beschikking gesteld. Daarnaast hebben de drie branches de website http://www.dutchecodesign.nl/gelanceerd. Hier vinden bedrijven meer informatie.