Refresco heeft de eerste Europese ‘Lean & Green’ Star in ontvangst mogen nemen voor haar transportorganisatie in Europa. Refresco heeft namelijk transportemissies die meer dan 20% lager zijn dan het gemiddelde van de branche. Dit werd bereikt door een aantal optimalisatieprogramma’s die in Refresco’s gehele Europese organisatie zijn doorgevoerd.

Sinds 2018 werden onder andere de volgende projecten geïmplementeerd:
1) transport vindt plaats met 100% beladen trucks (zoveel mogelijk), inclusief grensoverschrijdende ritten,
2) aangaan van strategische partnerschappen met transportondernemingen en leveranciers, om transport zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, en
3) optimale verdeling van productie, om zo de afstand van de productielocatie naar klanten te verkleinen.

Al deze initiatieven hadden als doel het verhogen van de transportefficiëntie en het verlagen van transportemissies. Goed voorbeeld: Refresco Italië introduceerde een extra lange lichtgewicht truck met 8% meer beladingscapaciteit en bouwde twee nieuwe externe magazijnen dichter bij de fabrieken. Beide initiatieven dragen bij aan een permanente en aanzienlijke reductie van transportemissies.

Minna Lyijynen, Refresco Group Sustainability Manager: “We zijn erg trots dat Refresco het allereerste bedrijf is dat deze Europese Lean & Green Star heeft gekregen. Er zijn natuurlijk veel andere elementen van belang, maar de manier waarop wij transport beheren heeft een grote impact op de duurzaamheid van onze onderneming. Dankzij ons pan-Europese netwerk van productielocaties zijn we in staat om met korte transportlijnen te werken en bevinden we ons dicht bij onze klanten, wat ook in hun voordeel is. Ons doel is om, samen met onze vervoerders en leveranciers, optimale transportefficiëntie te bereiken met een minimale impact op de omgeving. Het Lean & Green programma is een waardevol middel dat ons helpt om deze ambitie te realiseren en om onszelf te blijven verbeteren.

Nico Anten, Voorzitter Raad van Bestuur Lean & Green Europe, voegt hieraan toe: “Nieuwe technologie kan weliswaar leiden tot duurzamer transport, maar het meest belangrijke element voor succes zijn de wil en inzet van een onderneming om het voor elkaar te krijgen. Deze eerste Europese Lean & Green Star ooit is dan ook welverdiend en toont het belang aan dat Refresco hecht aan het duurzamer maken van hun transport.