Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en SiSo hebben Recover-E ontwikkeld, een innovatieve dienst die ervoor zorgt dat oude ICT-hardware zoals computers volledig wordt hergebruikt. Met Recover-E kunnen ICT-gebruikers een essentiële bijdrage leveren aan een circulaire economie. Op 10 oktober (de Dag van de Duurzaamheid) gaat het Recover-E Programma van start op het symposium Power2Nijmegen in het kantoor van Royal HaskoningDHV. Daar wordt ook de website www.recover-e.nl gepresenteerd.

De meeste bedrijven hebben geen zicht op wat er gebeurt met hun oude computerhardware. Het gaat weg via allerei kanalen en kostbare grondstoffen verdwijnen veelal in het milieu. Bij Recover-E draait alles om optimale ‘(Re)design’, ‘Re-use’ en ‘Recycling’ van ICT-producten en daarmee het behoud van grondstoffen met meervoudige waarde-creatie.

Recover-E gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners in de ICT-keten. Uitgangspunt daarbij is dat de zakelijke ICT-gebruiker kan sturen hoe er in de keten met de ICT-producten en materialen wordt omgegaan. Bedrijven kunnen Recover-E gebruiken in hun onderhandelingen met de leverancier van hun ICT-hardware.

“Belangrijk onderdeel van Recover-E is een track & tracé-systeem en een database, waarin informatie over de onderdelen en grondstoffen wordt verzameld. Daarmee is sturing mogelijk van producten en materialen, voordat het beschikbaar komt voor (innovatieve) recycling”, aldus Ed Alting Siberg van SiSo.

Jan-Paul Kimmel van Royal HaskoningDHV vult aan: “Daarnaast staat optimaal hergebruik van de hardware centraal via gebruikscontracten met volgende gebruikers. De apparatuur wordt weer ingeleverd en materialen komen daardoor terug in de keten.Recover-E is onafhankelijk van producenten en/of recyclingbedrijven. Het biedt een instrument, dat via de ICT-gebruiker zorgt voor een transparante terugkoppeling en rapportage naar alle belanghebbenden.”

Recover-E is vooralsnog gericht op zakelijke ICT gebruikers. Mogelijkheden voor toepassing voor consumenten worden onderzocht.

Initiatiefnemers van het Recover-E Program

Recover-E® is een initiatief van Royal HaskoningDHV en SiSo, die samen de stichting Recover-E hebben opgezet. De stichting werkt samen met de TU Delft en andere kennisinstellingen op het gebied van innovatie. Samen met het Leger des Heils wordt gewerkt aan re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met Recover-E® vervullen Royal HaskoningDHV en SiSo samen de rol van ketenmanager.

De lancering van Recover-E® en de website vindt plaats tijdens de afsluiting van het symposium van Power2Nijmegen en Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie. Het symposium vindt plaats bij Royal HaskoningDHV, Barbarossastraat 35, Nijmegen.

eu

Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.