Van 2-5 juni vindt in Brussel de jaarlijkse zogeheten Green Week plaats. Dit is een grote conferentie georganiseerd door de Europese Commissie waar alle stakeholders op EU-milieugebied samen komen. Dit jaar staat de conferentie geheel in het teken van de circulaire economie en resource efficiency

Naar verluidt komt de Europese Commissie op 18 juni met een nieuw voorstel om een slim, schoon en zuinig gebruik van grondstoffen verder te stimuleren. De Tweede Kamer heeft dit maatregelenpakket eerder als prioritair aangemerkt. Namens de commissie I&M zal Kamerlid Yasemin Cegerek op woensdag 4 juni de conferentie bijwonen. Doel van haar deelname is om namens de commissie I&M in een vroegtijdig stadium informatie over het nog te verschijnen voorstel in te winnen en en marge gesprekken te voeren met relevante partijen en stakeholders, zoals de Europese Commissie, bedrijfsleven en milieuorganisaties.