GoodElectronics’ nieuwste rapport ‘The Poisonous Pearl’ gaat over de ervaringen van (voormalig) werknemers in de Chinese elektronicasector die het slachtoffer zijn van vergiftiging door chemicaliën. De werknemers die in dit rapport geportretteerd worden, kampen met gezondheidsproblemen door de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen zoals benzeen en n-hexaan. Allemaal werkten ze in grote of kleine fabrieken in de Parel Rivier delta in China. Deze regio is dé mondiale hub voor de productie van consumentenelektronica. De fabrieken leveren aan bekende elektronicabedrijven als Apple, Asus, Canon, Huawei, Nokia, Philips, Samsung, Sony, Foxconn en anderen[1].

Belangrijkste bevindingen

  • Werknemers zijn slecht geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s die ze lopen bij de blootstelling aan chemicaliën op het werk.
  • Werknemers krijgen geen adequate informatie, training en beschermende werkuitrusting.
  • Werkgevers zorgen niet voor hun zieke werknemers.
Een van de cases
Zhu Yishu werkte in een fabriek die ICT-producten maakt voor Japanse merken als Sony, Panasonic en Toshiba. Hij kwam hierbij in aanraking met thinner, alcohol, het oplosmiddel naphtha en andere chemicaliën. In 2006 kreeg Zhu pijn in zijn rug, botten en gewrichten en de diagnose acute leukemie. In 2008 onderging Zhu een beenmergtransplantatie, maar kreeg een vier jaar later een terugval. Hij heeft nu opnieuw een transplantatie nodig maar de fabriek weigert dit te betalen. Zhu claimt dat zijn werkplek nooit is geïnspecteerd door de bedrijven die in de fabriek lieten produceren. Bij inspecties door functionarissen van het ‘Centre for Disease Control and Prevention’ (CDCP), werd de werkgever vooraf ingelicht. Het fabrieksmanagement droeg werknemers vervolgens op om zaken te verbergen.

Het onderzoek

Het onderzoek voor ‘The Poisonous Pearl’ is uitgevoerd door twee arbeidsrechtenorganisaties uit Hong Kong – Labour Action China(LAC), en Labour Education and Service Network (LESN) – in samenwerking met de Nederlandse Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Negenenvijftig werknemers vulden een gedetailleerde vragenlijst in en nog eens zestien werknemers werden uitgebreid geïnterviewd. Sommige werknemers waren als enige in hun fabriek ziek geworden. Om de identiteit van de werknemers te beschermen, zijn in het rapport pseudoniemen gebruikt. Ook de namen van de fabrieken worden niet vermeld.

Reactie van de bedrijven

Elf bedrijven die in dit rapport genoemd worden, hebben gereageerd op de conceptversie van het rapport. Ze benadrukken dat ze chemische vergiftiging een serieus risico voor werknemers vinden en dat ze zich niet bewust zijn van concrete gevallen in hun productieketen.

Alejandro Gonzalez, Coördinator van het GoodElectronics Network: “Het wordt tijd dat de elektronicasector tot een duurzame benadering van het chemicaliëngebruik komt. Dit onderzoek bevestigt dat de sector dringend aan de slag moet met de ‘Chemical Challenge’ .

We dagen de industrie uit

Sinds januari 2015, agenderen het GoodElectronics Network en de International Campaign for Responsible Technology (ICRT) de ’Challenge to the global electronics industry’ over het gebruik van chemicaliën Dit is een gedetailleerde lijst met aanbevelingen voor de industrie over hoe ze dit onderwerp kunnen oppakken.

Chemicaliëngebruik zal ook onderwerp van gesprek zijn in november tijdens een event in Santa Clara (VS), georganiseerd door de Elektronica Industrie Citizenship Coalition (EICC), een samenwerkingsverband van elektronicabedrijven.

Download het rapport: The Poisonous Pearl. Occupational chemical poisoning in the electronics industry in the Pearl River Delta, People’s Republic of China