Het Radboudumc ontving vandaag het BREEAM-excellent certificaat voor de realisatie van het nieuwe hoofdgebouw. Mirjam Peters, adviseur Bouwfysica van DGMR BREEAM-NL assessor, overhandigde het certificaat aan bestuurslid en portefeuillehouder Mark Janssen.

Duurzaamheid is één van de uitgangspunten van het Radboudumc, ook als het gaat om onze bouwplannen. Na het behalen van het hoogst mogelijke certificaat voor het ontwerp van het gebouw, voldoet het umc nu ook voor de uitvoering van het gebouw aan de hoogste duurzaamheidseisen en ontving ook hiervoor het BREEAM excellent keurmerk.

Een trotse Mark Janssen, als bestuurslid verantwoordelijk voor alles wat met bouwen te maken heeft op het Radboudumc-terrein: “Toen we zo’n 10 jaar geleden startten met de realisatie van het hoofdgebouw was duurzaamheid een echte voorwaarde. Duurzaamheid en gezondheid gaan goed samen. Je wil als ziekenhuis op alle gebieden een helende, fijne omgeving bieden voor je patiënten én je medewerkers. Met dit certificaat zijn we extra blij, want we hebben niet alleen gezegd dat we voor het hoogst haalbare gaan, maar met de realisatie hebben we het ook écht laten zien! We hopen dat andere ziekenhuizen hier inspiratie uit halen en volgen.”

BREEAM-keurmerk

De uitvoering van het masterplan van het Radboudumc gaat gestaag, met de ingebruikname van het hoofdgebouw (gebouw A) in september 2022. Een van de belangrijke uitgangspunten voor het plan, het ontwerp en de realisatie van gebouw A (en de sloop erna) is dat het moet voldoen aan de hoogst mogelijke duurzaamheidseisen. In 2018 kreeg het ontwerp van gebouw A al een BREEAM-excellent keurmerk. Ook voor de uiteindelijke realisatie werd gestreefd naar het hoogst mogelijke certificaat.

Toekomstbestendige huisvesting

Het Radboudumc realiseert toekomstbestendige huisvesting: compactere gebouwen waarin door intensiever ruimtegebruik en flexibel gebruik van voorzieningen, een duurzame manier van werken mogelijk is.

Bij de bouw en renovatie van de gebouwen is er nadrukkelijk ook aandacht voor duurzaam bouwen. Een duurzaam gebouw is meer dan een energiezuinig gebouw. Er is bijvoorbeeld ook gekeken naar de levensduur van het gebouw, energiebesparende technologieën en de inheemse beplanting in de omgeving van het gebouw. In de bouwplannen zijn gevels, vloeren en daken extra geïsoleerd om een zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Ook zijn zonnecellen geplaatst om duurzame energie op te wekken.

Tegelijkertijd is het ontwerp ontwikkeld met het doel om zo veel mogelijk daglicht naar binnen te halen. Ook is het gebouw voorzien van groene patio’s en daktuinen. Dit past in het gevoel van welbevinden dat het Radboudumc wil creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Deze zogenoemde ‘healing environment’ geldt zowel binnen de gebouwen als daarbuiten. Voor alle gebouwen, ook degene die worden gerenoveerd, streven we naar BREEAM-certificering.

Eerder kwalificatie Excellent behaald voor ontwerp

BREEAM waardeert de mate van duurzaamheid van gebouwen en gebieden in 5 klassen en is onafhankelijk. Voor het ontwerp van het A-gebouw hebben we in februari 2018 de kwalificatie Excellent behaald. Hiermee is het Radboudumc het eerste universitair medisch centrum in Nederland dat dit certificaat ontvangt. Bekijk de innovatieve en milieuvriendelijke uitgangspunten van gebouw A.

Op weg naar de toekomst

Op dit moment wordt er flink gesloopt. De westflank van het ziekenhuis wordt verwijderd om plaats te maken voor groen en een parkachtige omgeving. Sloopwerkzaamheden gaan ‘met de klok mee’. Onlangs is gestart met het verwijderen van onderdelen van de hoofdingang, waaronder de luifel (rechts van het nieuwe gebouw).