Uit onderzoek van RaboResearch blijkt dat de transitie naar de duurzame en inclusieve economie bij bedrijven stagneert. Nederlandse bedrijven scoorden vorig jaar een rapportcijfer van 5,7 en dit jaar opnieuw amper een voldoende, een 5,8, op de Nieuwe Economie Index voor Transitie van het bedrijfsleven (NEx-T).  Slechts 9 procent van de bedrijven scoort een 8 of hoger, terwijl ruim 40% een onvoldoende scoort op onder andere transparante ketens, groene energie, biodiversiteit, circulaire economie en echte prijzen. Voor het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven is er dus werk aan de winkel.

Verduurzaming als kans

Sjoerd Hardeman, senior-econoom bij RaboResearch: “Onze economie staat voor grote uitdagingen rond verduurzaming en inclusiviteit. Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om naast financiële doelen, ook sociale en ecologische waarde nadrukkelijk een plek te geven in hun bedrijfsdoelen en -strategie. Omdat regelgeving en consumentenvoorkeuren dat verlangen. En het hoeft financiële prestaties ook helemaal niet in de weg te staan. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven met een hogere NEx-T-score eerder meer dan minder omzet draaien. Sociale en ecologische waarden gaan dus prima hand in hand met financiële waarde.” Aan het onderzoek deden grote en kleine bedrijven mee uit allerlei sectoren, waaronder de landbouw, detailhandel en industrie.

Overheid en bedrijven in actie

De onderzoekers van RaboResearch willen dat de overheid bedrijven beter op weg helpt naar een duurzame en inclusieve economie, met duidelijke kaders voor duurzaam en inclusief ondernemerschap. Dan weten bedrijven waar ze aan toe zijn en kunnen ze hier productief invulling aan geven. “Het is jammer dat bedrijven nog achterlopen, maar laten we ze vooral helpen in deze transitie. De overheid moet samen met ondernemersverenigingen, onderzoeksinstellingen en banken met een Marshall-plan voor duurzaam ondernemen komen.” Hardeman benadrukt dat er een belangrijke rol ligt voor bedrijven zelf: “Duurzaamheid is te vaak bij één afdeling belegd in het bedrijf, maar het moet overal in de organisatie terug te vinden zijn. Maak het zelfs chefsache, want uit ons onderzoek blijkt dat juist bedrijven waar het management naast financiële doelen óók wordt afgerekend op verduurzaming, daadwerkelijk vooroplopen.”

Onderzoek MVO Nederland laat ook zien dat transitie stagneert

Uit onderzoek van MVO Nederland op basis van dezelfde thema’s blijkt ook dat de transitie stagneert. In de Nieuwe Economie Index 2022 (NEx) is 15,4 procent van het Nederlands bedrijfsleven duurzaam. De NEx is het cijfer dat MVO Nederland jaarlijks toekent aan de duurzaamheid van de Nederlandse economie. De index stijgt daarmee 1,3 procentpunt ten opzichte van 2021. “Het Nederlands bedrijfsleven zet stappen, maar het tempo is nog te laag. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt allereerst bij bedrijven zelf. Daarnaast is wetgeving essentieel om het speelveld gelijk te maken en die nieuwe economie te bereiken”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.