Toen bekend werd dat de RJ de adviesaanvraag zou ontvangen, is door enkele NGO’s en andere partijen opgeroepen om in de werkgroep, die de adviesaanvraag zou gaan opstellen, ook vertegenwoordigers van de milieu- en sociaal/ethische kant op te nemen.

De RJ heeft aan de oproep in eerste instantie geen gehoor gegeven en gaf aan dat er ook nog een klankbordgroep zou komen. De financieel/accountantsdisciplines waren daardoor sterk overheersend in de voorgestelde samenstelling van de werkgroep. Enkele NGO’s en DHV hebben de RJ nogmaals verzocht dit nog eens te bezien. De RJ heeft nu toch gehoor gegeven aan deze signalen door nu vanuit de milieuhoek mw. prof. J. Cramer op te nemen en vanuit de sociaal-ethische hoek mw. G. Crijns. Ook leden van de werkgroep zelf hebben hiervoor gepleit.