Rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive levert tastbare voordelen op, ook al worstelen organisaties met krappe tijdlijnen en de complexiteit van het implementeren van de regelgeving. Dat blijkt uit PwC’s Global CSRD Survey 2024, een onderzoek onder honderden professionals in meer dan dertig landen.

De voorbereiding van de rapportage onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) leidt ertoe dat bedrijven duurzaamheid zwaarder laten meewegen in hun zakelijke beslissingen. Ongeveer driekwart van de bedrijven die zich voorbereiden op de CSRD, waaronder bedrijven met hoofdkantoren buiten de EU, zeggen in PwC’s Global CSRD Survey 2024 dat ze meer rekening houden met duurzaamheid in hun besluitvorming óf dat ze van plan zijn om dat te gaan doen. Bedrijven zien ook meerdere voordelen voortvloeien uit de CSRD, zoals betere milieuprestaties, verbeterde betrokkenheid bij belanghebbenden en risicobeperking.

De bevindingen van PwC’s eerste Global CSRD Survey zullen voorstanders van de Europese richtlijn – die aanvoeren dat grotere transparantie in duurzaamheid verandering in zakelijk gedrag stimuleert – aanmoedigen. Tegelijkertijd zeggen organisaties dat ze te maken hebben met obstakels bij de implementatie van CSRD, zoals de beschikbaarheid van data, personeelscapaciteit en de behoefte aan nieuwe investeringen in technologie.

De CSRD, die gebaseerd is op twaalf Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS), verplicht bedrijven om gedetailleerde informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties en om rekening te houden met de gevolgen van hun activiteiten op een groot aantal gebieden, waaronder klimaatverandering, zakelijk gedrag, gebruik van grondstoffen, vervuiling en biodiversiteit. Dit heeft gevolgen voor ongeveer 50.000 bedrijven wereldwijd.

Overzicht van de Europese Sustainability Reporting Standards

Overzicht van de Europese Sustainability Reporting Standards

CSRD: kans voor groei en innovatie

De richtlijn is niet alleen een belangrijke nieuwe rapportageverplichting, maar ook een kans om beter te begrijpen hoe duurzaamheid de huidige bedrijfsmodellen op de proef stelt  en kansen creëert voor groei en innovatie. PwC’s Global CSRD Survey suggereert dat bedrijven dit opwaartse potentieel beginnen te waarderen. Naast de genoemde indirecte voordelen verwacht ongeveer een derde van de respondenten dat de implementatie van CSRD direct zal leiden tot omzetgroei en kostenbesparingen. Het is veelzeggend dat degenen die al verder zijn in hun implementatietraject optimistischer zijn over de zakelijke voordelen op alle dimensies.

Lees meer over de resultaten