De PvdA wil een verbod op de verkoop van producten die gemaakt zijn door kinderen. PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar doet daarvoor donderdag, op de Dag tegen Kinderarbeid, voorstellen in de vorm van een intiatiefnota. Van Laar wil dat Nederlandse bedrijven die willens en wetens producten importeren die gemaakt zijn door kinderarbeid strafbaar worden.

Toelichting Roelof van Laar:

Als ik een shirtje voor mijn dochter koop, wil ik niet dat een klein meisje aan de andere kant van de wereld dat in elkaar heeft moeten zetten. Daarom heb ik een initiatiefnota (pdf) geschreven over een verbod op producten van kinderarbeid in Nederland.

Dit verbod moet bedrijven aansporen om kinderarbeid aan te pakken. Bedrijven die daar geen moeite voor doen moeten veroordeeld kunnen worden. Zo hebben we een stevige stok achter de deur.

Kinderarbeid is wereldwijd verboden, maar komt desondanks nog veel voor. Naar schatting 167 miljoen kinderen moeten werken. Miljoenen van hen als slaaf, soms in fabrieken die hun producten naar Nederland exporteren. Kinderarbeid pakken we al actief aan, door wereldwijde richtlijnen, organisaties die bedrijven onder druk zetten en door bedrijven die uit zichzelf een schone productieketen willen. Dat heeft resultaat, want het aantal kinderen dat werkt daalt sterk.

Ik denk dat nieuwe instrumenten nodig zijn om die daling vast te houden. Een verbod op de verkoop van producten van kinderarbeid geeft bedrijven die kinderarbeid laten bestaan een duidelijke boodschap: voor hen is op de Nederlandse markt geen plaats. Tegelijkertijd zadelt een verbod bedrijven niet met heel veel extra administratieve lasten op.

De kinderen die nu onder slechte omstandigheden werken voor de Nederlandse markt moeten we natuurlijk niet aan hun lot overlaten. Bedrijven moeten enkele jaren de tijd krijgen om hun productieketen schoon te maken. Door samenwerking met organisaties en de Nederlandse overheid kunnen bedrijven de kinderen die hun werk verliezen een nieuwe toekomst geven. Zij kunnen naar school, hun ouders moeten aan het werk. Als ouders dat niet kunnen, kan bijvoorbeeld een studiebeurs uitkomst bieden. Zo valt er niemand buiten de boot, maar dragen we wel stevig bij aan het terugdringen van kinderarbeid.