Wereldwijd hebben 1,6 miljard mensen geen toegang tot elektriciteit.
De meeste van hen wonen op het platteland waar doorgaans geen openbaar elektriciteitsnet is. Alternatieven zoals kaarsen, lampolie, en generators zijn duur en vervuilend.

Het nieuwe partnerschap voor rurale elektrificatie gaat de ontwikkeling van kleinschalige energiebedrijven in ontwikkelingslanden stimuleren. Via zonne-energie leveren deze bedrijfjes stroom voor huishoudelijke en economische bedrijvigheid. Zonne-energie is namelijk het goedkoopste alternatief voor adequate stroomvoorziening. FRES heeft hiermee de afgelopen jaren ervaring opgedaan. Door investeringen en ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Nuon kan FRES haar activiteiten opschalen.

Minister Koenders hecht er groot belang aan dat door deze samenwerking de energie ook voor de allerarmsten beschikbaar komt. Bovendien levert dit programma op deze wijze ook werkgelegenheid en economische ontwikkeling op lange termijn. Koenders: ?Met deze nieuwe aansluitingen wordt de economische ontwikkeling op het Afrikaanse platteland gesteund, doordat er kleinschalige commerciële bedrijven kunnen worden opgezet in plattelandsgebieden. Met onze bijdrage bouwen we een stevige basis waarop zich gezonde energiebedrijven kunnen ontwikkelen. Moderne energiediensten stimuleren daarnaast de economische ontwikkeling door het verhogen van productiviteit, toegang tot markten, en het ?verlengen? van de dag.

Nuon is als oprichter van FRES nauw betrokken bij de activiteiten en draagt graag bij aan de groei van zonne-energie. Doede Vierstra:
?Tijdens de opening van de eerste zonnecentrale van FRES in Mali vorige maand zag ik hoe elektriciteit het verschil kan maken in het stimuleren van bedrijvigheid en ontwikkeling. Het is geweldig dat we dit met de kracht van de zon kunnen helpen realiseren.?

Over FRES
FRES is in 2004 als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk opgericht om rurale elektrificatie in ontwikkelingslanden te bevorderen. FRES sticht en beheert lokale, kleinschalige energiebedrijven die huishoudens en kleine bedrijven op het platteland in ontwikkelingslanden toegang bieden tot elektriciteit. De FRES-bedrijven zorgen dat mensen stroom krijgen in gebieden waar het anders na zonsondergang donker is en geven een economische stimulans aan de regio waarin ze werken.