Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de belangrijkste levensmiddelenbedrijven, brancheorganisaties en ngo’s, heeft Edelman zijn wereldwijde Trust Barometer-resultaten voor 2014 voor de levensmiddelenindustrie gepresenteerd. De resultaten laten een verontrustend grote groep ‘zwevende kiezers’ zien – respondenten die vertrouwen in de levensmiddelenindustrie hebben, maar van wie het vertrouwen verre van verzekerd is. Gemiddeld genomen vertegenwoordigt deze groep twee derde van alle respondenten die aangeven vertrouwen in deze sector te hebben. Deze significante groep kiezers geeft de sector een duidelijke voorwaarde voor hun steun: meer regelgeving (48%) en transparantie (84%).

De sectorresultaten van 2014 laten zien dat de levensmiddelenindustrie over het algemeen de vierde meest vertrouwde industrie is (63% – na ‘Technologie’, ‘Consumentenelektronica’ en ‘Automotive’). Het vertrouwensniveau voor deze sector is wereldwijd de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Nederland is de enige uitzondering, met een daling van bijna 30%. In India en Brazilië is het vertrouwen het grootst met in beide landen een score van meer dan 80%.

Ondanks het relatief hoge vertrouwensniveau ten opzichte van andere sectoren is de meerderheid van de respondenten die vertrouwen hebben een zwevende kiezer. Zij geven aan dat er niet voldoende regelgeving is en roepen de levensmiddelenindustrie op hierbij een veel actievere rol te spelen dan nu het geval is. Volgens het publiek weegt dit zwaarder voor de levensmiddelenindustrie dan voor het bedrijfsleven in het algemeen (48% ‘wil meer regelgeving voor de levensmiddelenindustrie’ versus 42% ‘wil meer regelgeving voor het bedrijfsleven’). Opvallend is dat deze tendens in Europa sterker is dan wereldwijd (52% versus 48%).

De tweede belangrijkste bevinding is dat bedrijven onderpresteren op het gebied van transparantie, betrokkenheid en integriteit; 45% van de respondenten geeft aan dat dit voor hen de belangrijkste bouwstenen voor vertrouwen zijn en slechts 16% geeft aan dat bedrijven aan deze verwachting voldoen.

Belangrijkste andere bevindingen:

  • Wereldwijd blijven de vertrouwensniveaus binnen de levensmiddelenindustrie-subsectoren ‘Retailers’, ‘Foodservice’ en ‘Producenten’ hoog (meer dan 60%). In de subsector ‘Fastfoodrestaurants’ is het vertrouwensniveau zorgelijker (47%).
  • Retailers kampen in Europa met lagere vertrouwensniveaus dan wereldwijd. Bovendien heeft deze subsector het grootste percentage (44%) zwevende kiezers.
  • Een derde van de Nederlanders heeft weinig tot geen vertrouwen in de subsectoren Retailers, Foodservice en Producenten. Voor Fastfoodrestaurants is dit zelfs bijna de helft.

“De resultaten van dit jaar roepen de levensmiddelenindustrie op om op te treden. Wees open over regelgeving, neem vrijwillige maatregelen ten gunste van de sector, wees transparanter over het inkoopbeleid en luister naar wat de consumenten je proberen te vertellen”, zegt Tish van Dyke,

Global Head of Food bij Edelman. “Ieder individu geeft deze sector meerdere keren per dag een stem van vertrouwen. Ieder individu heeft een essentiële en emotionele relatie met de levensmiddelen die zij meerdere keren per dag consumeren, maar zoeken geruststelling. Zolang de sector niet in staat is om een betere verbinding met consumenten te bewerkstelligen, zal het vertrouwen en de support kwetsbaar zijn.”

Opinieleiders en vertegenwoordigers van European Retail Round Table, Yara en FoodDrinkEurope discussieerden tijdens een paneldiscussie over voedselveiligheid verder over de resultaten en de ontwikkelingen in de sector. De discussie zoomde in op ‘de dubbele ROI’ van vertrouwen in de levensmiddelenindustrie: volgens de resultaten van de Food Trust Barometer zal een overgrote meerderheid van de respondenten een bedrijf of merk dat zij vertrouwen belonen met aankoopgedrag (88%), het delen van positieve ervaringen (83%), het aanbevelen van producten (85%) en zelfs een ‘premium price’ (48%). Als een bedrijf echter niet voldoet aan verwachtingen, zal 65% van de respondenten niet twijfelen om dat bedrijf te ‘straffen’, onder andere door geen producten meer te kopen van dat bedrijf.

Van Dyke: “Uit de paneldiscussie kwam heel duidelijk naar voren dat de levensmiddelenindustrie de relaties heeft opgebouwd om de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd het hoofd te kunnen bieden. Ons eten en drinken is veiliger dan ooit, maar de roep om meer regelgeving en transparantie moet serieus genomen worden. Alleen zo zal de sector een voortrekkersrol kunnen pakken en kunnen rekenen op het vertrouwen van de consument.”