Over een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Voor 4 op de 10 kiezers speelt duurzaamheid een grote rol bij de keuze voor een politieke partij, blijkt uit een flitspeiling van ASN Bank. Toch zegt slechts 1 op de 5 kiezers een goed beeld te hebben van de duurzaamheidsstandpunten van de partijen. Daarom publiceert ASN Bank vandaag de Duurzame Kieswijzer. Hierin staan de standpunten van 6 partijen op een rij over 16 belangrijke duurzaamheidsthema’s van deze verkiezingen.

Voor bijna de helft van de kiezers is stemmen een manier om invloed te hebben op een duurzamere wereld, blijkt uit de flitspeiling. “De peiling laat zien dat ruim een kwart van de kiezers zich hiervoor verdiept in de duurzaamheidsstandpunten van een politieke partij. Bijvoorbeeld door naar de partijwebsite te gaan of het verkiezingsprogramma door te nemen”, vertelt Piet Sprengers, Hoofd Duurzaamheidsstrategie van ASN Bank. “Omdat lang niet iedereen de tijd hiervoor neemt, hebben wij het voorwerk gedaan. Met de Duurzame Kieswijzer maken we het makkelijker om weloverwogen groen te stemmen.”

Kiezers zien in de Duurzame Kieswijzer onder andere dat de partijen behoorlijk eensgezind zijn als het gaat om goedkoper openbaar vervoer en de bouw van meer betaalbare kleine of collectieve woningen. De standpunten van de diverse partijen lopen echter uiteen over landbouw, natuurbehoud, ‘true pricing’ en de bouw van nieuwe kerncentrales.

Jongere kiezers vinden duurzaamheid belangrijker dan ouderen

Uit de flitspeiling blijkt verder dat kiezers onder de 30 jaar duurzaamheid nog belangrijker vinden dan de oudere kiezers. Ook vinden meer jongvolwassenen dat ze met hun stem invloed hebben op een duurzamere wereld (54%). Van de vijftigers vindt 42% dat. Jonge kiezers hebben ook meer behoefte aan inzicht in de duurzaamheidsstandpunten van de politieke partijen (47% t.o.v. 39% van alle kiezers).

De Duurzame Kieswijzer staat op www.vanafhier.nl/duurzame-kieswijzer.

 Over de Duurzame Kieswijzer

Voor de totstandkoming van de Duurzame Kieswijzer zijn 9 politieke partijen benaderd die op basis van de zetelpeiling van IPSOS (september 2023) een verwachte uitslag van 5 of meer zetels hadden. 6 partijen hebben gereageerd op de stellingen die ASN Bank hen voorlegde. De partijen NSC, BBB en PVV hebben geen reactie op de stellingen gegeven.

Over de flitspeiling

Op 11 en 12 oktober 2023 heeft ASN Bank via Factsnapp onder 1.000 respondenten van 18 jaar en ouder een flitspeiling uitgevoerd. De flitspeiling ging over duurzaamheid en de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.