Het directe en indirecte energieverbruik van ProRail is in 2018 afgenomen. Voorlopige cijfers laten zien dat de CO2-uitstoot is gedaald naar 11,5 kiloton (kton). De doelstelling van ProRail is om in 2020 maximaal 10 kiloton (kton) CO2 uit te stoten, ten opzichte van 80 kton in het referentiejaar 2010.

Maatregelen zoals het inkopen van groene stroom droegen de afgelopen jaren bij aan de verkleining van onze CO2-voetafdruk. Het besparen van de laatste tonnen CO2 blijkt echter lastig. De daling van de uitstoot is nu deels te danken aan het weer: door de zeer zachte winter verbruikt ProRail minder gas voor de wisselverwarming. Gas telt in de CO2-uitstoot flink mee. Ook werkte de organisatie gestaag door aan het verminderen van het aantal wissels en de omzetting van gasgestookte naar elektrische wissels. Als het weer de komende twee jaar stabiel blijft, haalt ProRail met deze maatregelen in 2020 haar doelstelling. Mede vanwege het feit dat ProRail in 2020 volledig over is op de inkoop van groen gas.

De CO2-uitstoot door de lease- en bedrijfswagens, de verwarming van stations en kantoorpanden en door externe servers steeg licht. ProRail verwacht dat de uitstoot van bedrijfswagens de komende jaren weer daalt, omdat de organisatie steeds meer elektrische auto’s tot zijn beschikking krijgt.

Besparing in de materiaalketen

ProRail wil ook in de materiaalketen haar CO2-voetafdruk verkleinen. In 2018 heeft ProRail een CO2-reductie van 4,6 kton behaald, vergelijkbaar met het verbruik van 575 huishoudens. Dit komt enerzijds door de succesvolle inzet van de duurzame GWW-methodiek in projecten en anderzijds door het aantal gesaneerde wissels. Met deze reductie ligt onze doelstelling van een structurele besparing van 5 kton in 2020 per jaar binnen handbereik.

Niveau 5 op CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een certificering die bedrijven stimuleert om CO2-bewust te werken. Ook ProRail certificeert zichzelf voor de CO2-Prestatieladder en zit al een aantal jaar op niveau 5, de hoogste trede. Dit niveau heeft ProRail in 2018 behouden, mede dankzij de inzet van vele medewerkers. ProRail gebruikt de ladder tevens als aanbestedingsinstrument: met elke hogere trede op de CO2-Prestatieladder krijgt een bedrijf een gunningsvoordeel bij aanbestedingen.

Lees hier meer over de CO2-doelstellingen van ProRail.

Foto: Zonnepanelen op dak station Eindhoven