Eind augustus vond de promotieplechtigheid van Monique de Ritter plaats, zij is de eerste promovenda die aan Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân in Leeuwarden promoveerde. De Ritter promoveerde op haar onderzoek naar ‘ Mission-driven Entrepreneurship in Ecosystems for Sustainable Systems Change ’, oftewel missie-gedreven ondernemerschap in ecosystemen voor duurzame systeemverandering.

Uit het onderzoek van De Ritter blijkt dat ondernemers een belangrijke rol kunnen spelen bij het vinden van creatieve oplossingen in de duurzaamheidstransitie, mits zij daarbij effectief samenwerken met een veelvoud aan stakeholders binnen zogenoemde business en maatschappelijke ‘ecosystemen’.

Grensoverschrijdend samenwerken

Monique de Ritter heeft voor haar onderzoek missie-gedreven ondernemers geïnterviewd en daarnaast georganiseerde netwerken en ecosystemen bestudeerd, zoals Powered by Meaning, Social Impact Factory and Holland Circular Hotspot. Uit haar onderzoek blijkt dat ecosystemen de bouwstenen kunnen vormen voor een nieuwe ondernemende economie. Het samenwerken in ecosystemen is gebaseerd op andere organiseerprincipes. Een van de belangrijkste principes hierbij is de verschuiving van onderlinge competitie en hiërarchie naar grensoverschrijdende samenwerking. Deze samenwerking moet dus niet alleen plaatsvinden met partijen die vergelijkbaar of gelijkgestemd zijn, maar juist met een grote diversiteit aan partijen, groot en klein, publiek en privaat. Met betrekking tot het organiseren van ecosystemen kwam uit het onderzoek naar voren dat het belangrijk is om een duidelijke ecosysteembouwer/ontwerper te hebben die een voortrekkersrol vervult en die andere partijen bij het proces betrekt. Daarnaast moet er sprake zijn van een gemeenschappelijke en overtuigende visie, die de partijen met elkaar verbindt om gezamenlijk actie te ondernemen. Als laatste punt is het belangrijk bij het werken in netwerken dat de ‘structuren’ van samenwerking flexibel zijn en kunnen wisselen tijdens het proces, in tegenstelling tot de meer vaste rolverdeling in traditionele organisaties.

Proefschrift: https://www.rug.nl/(…)9-5003a2712879).html