Promotie: invloed van stakeholders op ondernemingen neemt af

Beschouwingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) komen vaak niet verder dan gemeenplaatsen: bedrijven moeten zich beter gedragen, moeten beter luisteren naar hun stakeholders en een actieve bijdrage leveren aan gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Frank Jan de Graaf laat zien dat MVO gaat over corporate governance, in het bijzonder over de vraag hoe stakeholders en een onderneming het ondernemingsbestuur inrichten.

Hij geeft een gedetailleerde beschrijving van de veranderingen sinds 1990 in de verhoudingen tussen stakeholders en ondernemingen, aan de hand van vier grote Nederlandse financiële instellingen – ABN AMRO Bank, de ING Groep, de Rabobank Groep en Triodos Bank. Door de ontwikkelingen in de financiële markt zijn deze bedrijven gedwongen een nieuwe invulling te geven aan het begrip maatschappelijke verantwoordelijkheid: aandeelhouders krijgen meer invloed, de ondernemingsraden juist minder dan voorheen, en de toezichthouders werpen zich steeds vaker op als beschermers van klantbelangen. Verder valt op dat de invloed van Nederlandse aandeelhouders versplinterd is, doordat zij hun belangen de afgelopen vijftien jaar internationaal hebben gespreid. De Graaf toont hoe de Nederlandse financiële sector ingrijpend is veranderd, nadat zij actief werd op de internationale financiële markten. F.J. de Graaf: De bestuursstructuur en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. De invloed van stakeholders en de deregulering van de financiële sector. Promotor is prof. mr. drs. C.A.J. Herkströter.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 – 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 – 566 2929.

Share Button