ALDI maakt de productielocaties bekend van kleding, schoenen en huistextiel. Hiermee wordt inzicht gegeven in de textielketen. De publicatie past binnen het MVO beleid van ALDI om transparant en verantwoord te ondernemen.

“Door de productielocaties van onze textielproducten openbaar te maken, zetten we een belangrijke volgende stap naar transparante ketens. Zo kunnen we onze klanten en andere stakeholders meer informatie geven over waar onze producten worden gemaakt”, aldus Eline Poels, manager Corporate Responsibility.

Het overzicht is hier te vinden, waar per land de namen en adressen van de productielocaties zijn benoemd, het soort product dat er gemaakt wordt en het aantal medewerkers per locatie. Ook het percentage van het totale productievolume van het land wordt inzichtelijk gemaakt.

Verbeteren arbeidsomstandigheden

ALDI werkt met een vaste groep leveranciers die op hun beurt weer werken met een beperkt aantal productielocaties. Hierdoor kunnen we met onze leveranciers werken aan continue verbetering van arbeidsomstandigheden in en de milieu-impact van de productielocaties. Zo zijn in 2018 en 2019 100% van de fabrieken voor alle non-food artikelen ge-audit volgens externe sociale standaarden (amfori BSCI, Sedex of SA8000).

Daarnaast bezoekt ALDI de fabrieken ook zelf, samen met leveranciers, om zeker te weten dat er voldaan wordt aan de belangrijkste sociale eisen, en om eventuele verbeterprogramma’s op te starten. In 2019 zijn er in totaal, voor alle non-food fabrieken voor ALDI internationaal, 472 ALDI Social Assessments (ASA’s) gehouden. Bij 23% van de ASA’s werden risico’s gevonden. Samen met leveranciers en de productielocaties zijn actieplannen opgesteld, om deze risico’s zo snel mogelijk aan te pakken.

Schonere productie

Naast het verbeteren van arbeidsomstandigheden, heeft ALDI zich aangesloten bij de Detox campagne van Greenpeace om schadelijke chemicaliën in het productieproces uit te sluiten ten behoeve van mens en milieu. Leveranciers en de productielocaties hebben in dit kader de afgelopen jaren grote stappen gezet voor schonere productie. Bepaalde chemicaliën worden inmiddels veel minder of helemaal niet meer gebruikt. Ook dit wordt door externe testinstituten gecontroleerd.

De huidige lijst van productielocaties wordt twee keer per jaar ge-update. Daarnaast wordt de voortgang (onder meer over sociale audits) uitgebreid in ons maatschappelijk jaarverslag beschreven.