Staatssecretaris Els Van Weert: “Ondernemingen in de sociale economie hebben nood aan een versterking van het management om hun maatschappelijke meerwaarde blijvend te verwezenlijken. Maar ook andere KMO’s komen in aanmerking voor de +premie. Door de kleinschaligheid en de inbedding in de lokale gemeenschap zijn zij goed geplaatst om maatschappelijk verantwoord ondernemen te introduceren in het bedrijf. Maar vaak ontbreekt het hen aan middelen en tijd.”

Met de +premie kunnen ondernemers extern advies inwinnen voor het opstarten van onder andere kwaliteitszorg, duurzaam ketenbeheer, duurzaamheidsverslaggeving en diversiteitsmanagement in het bedrijf. De federale overheid neemt 50% van de kosten op zich met een maximum van 400 euro per dag. In totaal wordt voor de + premies 1 miljoen euro uitgetrokken. Drie keer per jaar worden de projecten geëvalueerd en de premies toegekend, een eerste keer op 15 juli 2005.