Deze vraag intrigeerde het adviesbureau “icentials”, de initiatiefnemer van de leergang Energiebeheerder.nl. Het antwoord op bovenstaande vraag laat zich als volgt samenvatten: veel ondernemers overschatten de benodigde inspanningen en onderschatten het rendement. Bovendien hebben veel MKB organisaties geen medewerkers die zich expliciet met energiebeheer bezighouden waardoor er weinig eigenaarschap en initiatief is op dit vlak.

Deze analyse leidde tot de introductie van een nieuw begrip; de “Energiebeheerder”. Het is iemand die net als een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) met basale kennis en inzichten een extra taak op zich neemt en daarmee dus ook meer waarde toevoegt aan een onderneming. Workshopleider Michel Schuurman: “Daar hebben we een belangrijke winst te pakken. De opleiding die we aanbieden vergroot de meerwaarde van een medewerker. Dat is ook de reden dat vakbondskoepel FHKN heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het programma. Daarnaast wordt er dus ook economische en milieuwinst geboekt in de vorm van minder kosten en minder uitstoot van broeikasgassen. Feitelijk creëren we met dit initiatief dus driedubbele winst”.

Ook het Energiecentrum MKB was ontvankelijk voor het idee en ondersteunde de ontwikkeling van de leergang: “Het is onze missie en expertise om de MKB-ondernemer te helpen met energiebesparing. Deze opleiding is praktijkgericht, laagdrempelig en gaat ook uit van de totaalaanpak waar wij in geloven”, aldus Martin Kloet, directeur van het Energiecentrum. Een Energiebeheerder leert onder meer planmatig te kijken naar energieverbruik en besparing. Een deelnemer leert daarom ook een juiste kosten-baten analyse te maken alsmede besparende maatregelen te implementeren. Dat gebeurt aan de hand van een inspirerende workshop van drie uur en een werkboek. Bovendien hebben de deelnemers de mogelijkheid online hulpmiddelen in te zetten. Voorafgaand aan de workshop kunnen deelnemers door middel van de geïntegreerde Energiescan van Energiecentrum MKB inzicht krijgen in hun huidige situatie en dit startpunt meteen gebruiken in de workshop. Na het volgen van de workshop kan de online Energiecoach module een Energiebeheerder ondersteunen bij het maken van een gedegen plan en voortgangsrapportages. De module biedt daarnaast gaandeweg het proces praktische tips voor verdere besparing.

Het leerprogramma richt zich met name op de eenvoudige en zichzelf snel terugverdienende maatregelen. Dat is de reden dat de opleiding juist ook geschikt is voor niet technisch onderlegde medewerkers zoals inkopers of office managers. Mensen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de workshops op www.energiebeheerder.nl. Voor grote bedrijven, koepel- of brancheorganisaties bestaat de mogelijkheid een maatwerkprogramma te ontwikkelen.