Miljoenen euro’s voor goede doelen die zich richten op duurzaamheid en het klimaat, gisteravond tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Postcode Loterij. Hoofdgast, acteur en milieuactivist Leonardo DiCaprio, sprak in zijn speech zijn zorg uit over de onomkeerbare effecten die hebzucht en onverschilligheid hebben op onze planeet. Dit besef leidde tot de oprichting van zijn foundation, waarmee hij wil werken aan een oplossing om het tij te keren en zoveel mogelijk mensen hiertoe in beweging te krijgen.

DiCaprio: “Als we meer vernieuwers hebben als de Postcode Loterij, die zorgen voor veel geld waarmee we een echt, tastbaar verschil kunnen maken, dan hebben we een kans dat we het tij nog kunnen keren en deze prachtige planeet kunnen beschermen.”

De Loterij verraste hem met een bijdrage voor zijn in 1998 opgerichte stichting, de Leonardo DiCaprio Foundation. Met deze bijdrage kan de Foundation wereldwijd werken aan een gezond klimaat, het beschermen van bedreigde diersoorten en het herstellen van ecosystemen.

140 miljoen voor duurzaamheid en klimaat

Naast de Leonardo DiCaprio Foundation kunnen nog veel meer goede doelen gericht op duurzaamheid, natuur en klimaat, in Nederland en daarbuiten, rekenen op een schenking. Zo waren er bijdragen voor vaste partners van de loterij Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en LandschappenNL.
Een greep uit de donaties die de loterij donderdagavond bekendmaakte:

IVN legt 100 minibossen aan in Nederland met 1,8 miljoen euro

Een minibos is een dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan midden in een dorp of stad, dat zorgt voor behoud en bescherming van biodiversiteit en meer groen. Sinds 2015 werkt IVN aan de aanleg van minibossen in Nederland. IVN werkt in dit project samen met scholen en buurten om in heel Nederland honderd minibossen aan te planten en te beheren. De bosjes dragen bij aan herstel van de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van steden. Scholen gebruiken het minibos voor natuuronderwijs in de buitenlucht. Het geeft buurtbewoners de mogelijkheid elkaar op een gezonde en prettige plek te ontmoeten. Dankzij een bijdrage van ruim 1,8 miljoen euro van de Postcode Loterij kunnen deze 100 minibossen er nu komen.

Actie voeren tegen de fossiele industrie met gift van 1 miljoen

350.org voert actie tegen de fossiele industrie, werkt mee aan de opbouw van een low-carbon economie en zet overheden onder druk om de uitstoot van CO2 te beperken. Door 350.org hebben ruim zevenhonderd instellingen en zestigduizend particulieren inmiddels toegezegd hun vermogen niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. Met de eenmalige bijdrage van 1 miljoen euro van de Postcode Loterij wil 350.org haar burgerbewegingen in Europa uitbreiden en versterken om zo voor 2023 ten minste tien fossiele projecten in Europa een halt toe te roepen.

Bescherming van de Noordzee

Stichting De Noordzee werkt aan bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Hierbij richt de organisatie zich op natuurbescherming, een schone zee, duurzame visserij en natuurvriendelijke en duurzame energie. Stichting De Noordzee wil ervoor zorgen dat alle Nederlanders het belang van een schone en gezonde Noordzee inzien zodat iedereen zijn steentje bij kan dragen aan de bescherming van dit grootste natuurgebied van Nederland. De Postcode Loterij ondersteunt deze missie en geeft Stichting De Noordzee jaarlijks 500.000 euro.

Recordbedrag voor goede doelen

Dankzij de 2,9 miljoen deelnemers groeide de opbrengst van de Postcode Loterij het afgelopen jaar naar ruim 715 miljoen euro. Omdat de loterij de helft van de opbrengsten schenkt aan goede doelen, groeide ook deze bijdrage, met bijna 16 miljoen euro. De ruim 357 miljoen euro die de Postcode Loterij dit jaar doneert aan goede doelen is verdeeld over 112 organisaties. In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim 5,4 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven.
Een overzicht van alle schenkingen is terug te vinden op de website van de Postcode Loterij.