Polygon mag zich als eerste Nederlandse reconditioneerder klimaatneutraal noemen. Middels het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk, het nemen van diverse reductiemaatregelen om CO2-uitstoot te verminderen en door te investeren in een duurzaam klimaatproject heeft onze bedrijfsvoering geen negatief effect meer op het klimaat.

Duurzaamheid is onderdeel van onze intrinsieke motivatie en Polygon heeft hierin een voortrekkersrol genomen. Algemeen directeur Marlies van der Meulen vertelt: “De afgelopen 2,5 jaar hebben wij stappen genomen om onze CO2 uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door het vervangen van verlichting, het vergroenen van ons wagenpark, het in eigen beheer ontwikkelen van duurzame reinigingsmiddelen, het scheiden van projectafval, het besparen van energie in droogkamers en dergelijke. In samenwerking met de Climate Neutral Group hebben we nu een volgende stap genomen door de resterende CO2-uitstoot te compenseren. We investeren in een duurzaam project voor waterkrachtenergie in India. Daarmee mogen we ons nu, met trots, klimaatneutraal noemen!”

De stappen naar een duurzame bedrijfsvoering

Onze diensten op het gebied van schadeherstel dragen in de basis al bij aan het milieu. Herstel zorgt ervoor dat er minder goederen vervangen hoeven te worden na schade, waardoor de hoeveelheid afval wordt gereduceerd. Door het verminderen van het aantal te vervangen producten zijn er tevens minder grondstoffen en transport nodig en wordt het energieverbruik verlaagd.

Maar met de uitvoering van onze werkzaamheden ontstaat ook CO2-uitstoot. Deze CO2-uitstoot veroorzaakt klimaatverandering. Daarom werken we al enige tijd aan een meer duurzame bedrijfsvoering. Eind 2015 zijn we een samenwerking met het Klimaatplein gestart en sindsdien volgen wij ook de richtlijnen van Stichting Duurzaam herstel. In 2016 namen we deel aan de Climate makeover, dit heeft ons goede inzichten en handvatten gegeven om een reductie van onze CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Er werd een actieplan gemaakt en gestart met het nemen van CO2-reductie maatregelen. De volgende stap is het compenseren van de overgebleven CO2-uitstoot.

Deze stap is nu genomen in samenwerking met de Climate Neutral Group. We investeren in een duurzaam klimaatproject. Als specialist in herstel na waterschade hebben we gekozen voor een watergerelateerd project, namelijk een waterkrachtcentrale in India. De waterkrachtcentrale zorgt ervoor dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn voor de opwekking van energie. Dit leidt tot verlaging van de CO2-uitstoot, gelijk aan onze resterende uitstoot.

Alle genomen stappen zijn geverifieerd door Climate Neutral Group waardoor wij nu, met trots een Klimaatneutraal gegarandeerde organisatie zijn. Dit is ook terug te vinden op de website van het keurmerk Klimaatneutraal gegarandeerd en te herkennen aan het logo.

Duurzame toekomstplannen

Met de stap naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering zijn we er nog niet. De komende jaren gaan we door met het verlagen van onze CO2-uitstoot, er worden diverse plannen uitgevoerd om dit continue proces voort te zetten. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen om zelf energie op te wekken. Hiermee zorgen we ervoor dat Polygon een toekomstbestendige organisatie is en hopen we onze omgeving en branche te inspireren voor verdere verduurzaming.

“Ook kijken wij naar de mogelijkheden van een circulaire economie in de reconditioneringsbranche. Afval van projecten, maar ook bedrijfsafval zoals bedrijfskleding kan gerecycled worden tot nieuwe producten. Er zijn nog tal van mogelijkheden om verder te verduurzamen, dat blijft een belangrijk thema bij Polygon!”, aldus Marlies van der Meulen.