Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en eigenaar Roland Kahn van modeketen CoolCat hebben met elkaar gesproken over de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie in Aziatische productielanden, in het bijzonder die in Bangladesh. Aanleiding was een interview met minister Ploumen in het AD van 25 november 2013. CoolCat heeft de minister uitgenodigd om hun gevoerde beleid en nieuwe initiatieven toe te lichten.

Zowel Kahn als Ploumen spreken over een ‘verhelderend overleg met toekomstperspectief’. Beiden vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat werknemers in Azië hun werk kunnen behouden en dat zij hun werk onder fatsoenlijke omstandigheden kunnen doen. Minister Ploumen herhaalt dat er helemaal geen sprake is van een zwarte lijst met daarop CoolCat, zoals in eerdere berichtgeving in de media wel is gesuggereerd. ‘Ik betreur de verkeerde suggesties die zijn gewekt, het is goed van de heer Kahn te horen dat CoolCat verantwoorde inkoop serieus neemt,’ aldus Ploumen.

Ploumen en Kahn hebben gesproken over nieuwe initiatieven op het gebied van het verduurzamen van de textiel- en kledingsector. Beiden vinden dat bedrijven in de sector hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Roland Kahn heeft daarop toegelicht dat CoolCat’s missie – ‘aantrekkelijke mode tegen scherpe prijzen’ – het beste werkt als producenten professioneel zijn en ervaring met de collectie van CoolCat hebben. Daarom koopt CoolCat in bij een beperkt aantal zelfstandige leveranciers met wie langdurig wordt samengewerkt. Dit verhoogt niet alleen het vertrouwen om samen kwalitatieve kleding te maken, maar helpt ook bij controleerbaarheid en verdere professionalisering.

Voor een optimale samenwerking heeft CoolCat in Azië eigen inkoopkantoren onder Nederlands management met eigen controleurs die dagelijks de fabrieken bezoeken. CoolCat hanteert sinds jaar en dag ook effectief haar Code of Conduct, die kinderarbeid en uitbuiting pertinent verbiedt. ‘Met de prijs-kwaliteit focus van CoolCat kun je wegblijven van een race to the bottom, waar het alleen gaat over steeds hoppen naar het goedkoopste land en de goedkoopste fabriek,’ aldus Kahn.

CoolCat is verder lid van BSCI (Business Social Compliance Initiative), die in lijn met haar Code of Conduct onafhankelijke controles uitvoert of leveranciers voldoen aan internationaal aanvaarde conventies en richtlijnen. Inzet is het structureel verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Samen met de brancheorganisaties in de textiel- en kledingsector werkt CoolCat momenteel mee aan een plan tot verduurzaming van de sector. CoolCat deelt met andere ondernemingen haar ervaringen en koppelt ook verbeterpunten en best practices terug naar de eigen inkoop om productie nog verder te verduurzamen. Minister Ploumen spreekt waardering uit voor deze inzet. ‘Als bedrijven hun visie, ervaringen en best practices delen, stimuleert dat de ontwikkeling van de sector als geheel.’

Ook een veilige werkomgeving is cruciaal 

Minister Ploumen heeft daarnaast positief gereageerd op het recente besluit van CoolCat om zich aan te sluiten bij het veiligheidsakkoord voor Bangladesh. Het veiligheidsakkoord is door internationale kleding- en modewinkels en de internationale vakbond opgesteld. Het omvat inspecties van de brand- en gebouwveiligheid van de textielfabrieken in Bangladesh en verbetering van geconstateerde gebreken. CoolCat is vanaf medio 2013 in gesprek geweest met haar brancheorganisatie en de stuurgroep van het akkoord en heeft ondertekend zodra voor hen de open einden in het akkoord waren weggenomen. Ploumen: ‘CoolCat schaart zich hiermee bij de bedrijven van Nederlandse bodem die hebben ondertekend en ik zie het als een aansporing voor andere bedrijven. Met de handtekening van Kahn is er nu een tiental Nederlandse bedrijven dat voorop loopt.’

Ploumen en Kahn hebben aangegeven, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, te blijven werken aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Topman Kahn doet dat in zijn rol van ondernemer, de minister zal de noodzaak van verbeteringen bepleiten in de gesprekken die ze heeft met de regering van Bangladesh, internationale organisaties en de Nederlandse textielsector.