In een brief aan de Tweede Kamer reageerde minister Adriaansens van EZK deze week op de ingediende plannen van de ChristenUnie (CU) om de pakketmarkt te reguleren. De CU stelde eerder extra maatregelen voor die in de sector zouden moeten leiden tot het verminderen van de milieu-impact en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Thuiswinkel.org is blij om te constateren dat het kabinet het in het overgrote deel van de voorstellen niet nodig of zelfs disproportioneel vindt om in te grijpen in de sector.

Het kabinet ziet dat de e-commercesector via verschillende initiatieven volop inzet op verduurzaming en innovatie. “We zien de reactie van de Minister als een enorme steun in de rug dat de sector op de goede weg is. Zo wordt erkend dat online winkelen zeker niet voor meer CO2-uitstoot zorgt dan fysieke aankopen. Dat komt doordat online winkelen, laten bezorgen en retourneren superefficiënt zijn ingericht. Vanzelfsprekend geeft ze ook aan dat er nog veel werk te doen is om naar een nog duurzamere sector te komen die veilig is en blijft voor consumenten” zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org. “Vanuit de verantwoordelijkheid die wij toch al voelen als sector is het prettig om te constateren dat bestaand beleid en regels voor onze sector in principe voldoende zijn en dat onderwerpen als consumentenbescherming op Europees niveau geregeld moeten worden,” vervolgt Ten Ham.

Consumentenbescherming en arbeidsomstandigheden

In de brief gaat het kabinet uitvoerig in op de vijf punten uit het actieplan van de CU om de pakketmarkt te reguleren. De CU deed ook voorstellen ten aanzien van de bescherming van de financiële positie van consumenten. Het actieplan werd tijdens de begrotingsbehandeling EZK op 23 november 2022 gepresenteerd door Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). Ook reageert het kabinet op vragen van de PvdA over arbeidsomstandigheden in de pakketmarkt.

Kabinet neemt mythes weg, Thuiswinkel.org jaagt aan

Ook helpt het kabinet ons door mythes over de sector weg te nemen. Zo stelt het vast dat maar 4 tot 5 % van alle bestelwagens rijden voor pakketbezorging en dat het ‘onjuist’ is dat een groot deel van de retouren wordt vernietigd.

De bezorgmarkt innoveert en verduurzaamt en Thuiswinkel.org wordt expliciet genoemd als aanjager voor de sector. Zo ziet de minister onze inspanningen op het ontwikkelen en neerzetten van een duurzaamheidsstandaard voor de markt. Via deze weg helpen we de markt een stap verder te zetten op het gebied van duurzaamheid. Ook stipt de minister de door Thuiswinkel.org en TNO ontwikkelde tool “Bewust Bezorgd” aan, en pleit ze ervoor dat de sector deze tool breder en actiever inzet. Met de tool kan de consument van informatie worden voorzien over de milieu-impact van verschillende bezorgopties.