Donderdag 23 februari staat de behandeling van de Glasgow verklaring over het stopzetten van de exportkredietverzekering voor fossiele projecten op de agenda van de Tweede Kamer. Op de valreep besloot het kabinet tijdens de klimaatconferentie in Glasgow van 2021 eind 2022 met de toezegging exportkredieten voor fossiele projecten te stoppen. Nu liggen er plannen om die toezegging af te zwakken. De Tweede Kamer discussieert daar donderdag over.

Het is verontrustend dat het bedrijfsleven zo’n grote invloed heeft op voorgenomen klimaatmaatregelen. Deze lobby is effectief en vindt een gewillig oor in Den Haag. Dit leidt er mogelijk toe dat het verlenen van exportkredietverzekeringen voor fossiele projecten een jaar langer doorgaat. En dat de inzet van de exportkredietverzekering mogelijk blijft voor uitzonderingen zoals voor gascentrales ter vervanging van kolencentrales.

Een argument dat voorstanders van deze versoepelingen aandragen is de noodzaak van leveringszekerheid voor Nederland en dat dit armere landen welvaart brengt. Behalve dat Europese landen waaronder Engeland, Denemarken en Frankrijk, wel bereid zijn deze steun vergaand te stoppen vragen ook vertegenwoordigers uit het mondiale Zuiden aan Nederland hiermee te stoppen. De reden is dat deze fossiele projecten die landen vaak meer ellende dan voorspoed brengen.

Het argument van een gelijk speelveld roept eveneens vragen op. Nederland zet met haar voornemens in op een gelijk speelveld dat de klimaatdoelstellingen van Parijs verder buiten bereik brengt. Het zou verstandiger zijn in te zetten op een gelijk speelveld in overeenstemming met de koplopers, niet met de achterblijvers.

Piet Sprengers, Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid, ASN Bank