Philips stijgt door zijn verbeterde afvalbeleid van de vijftiende naar de vierde plek. Het concern wil de kosten voor recycling van eigen producten voor eigen rekening gaan nemen. Kim Schoppink campagneleider giftige stoffen bij Greenpeace: “Het is verheugend om te zien dat Philips eindelijk niet meer tot de achterlopers behoort. Als het bedrijf zijn nieuwe afvalbeleid snel in de praktijk brengt, kan het de volgende keer zelfs de top drie binnenkomen.”

HP, Dell en Lenovo kelderden op de lijst. Zij kregen een strafpunt voor het intrekken van de belofte, dat al hun apparaten eind 2009 vrij zouden zijn van de schadelijke bestanddelen PVC en broom. Maar de bedrijven geven nu aan dat zij deze deadline niet gaan halen. Dell en Lenovo verkopen al wel enkele modellen die minder PVC en broom bevatten. HP daarentegen maakt nog geen enkele computer zonder deze gifstoffen.

Greenpeace toonde in 2008 nog aan dat de gifstoffen in elektronica het milieu en de gezondheid van mensen in Ghana in gevaar brengen. Het laboratorium van Greenpeace analyseerde bodemmonsters van dumpplaatsen van elektronica-afval in Ghana. De onderzoekers vonden hierin veel schadelijke materialen, waaronder broom en dioxines – de laatste komen vrij bij de verbranding van PVC. Door het gif te blijven gebruiken, laten HP, Dell en Lenovo deze enorme vervuiling gewoonweg doorgaan.

Greenpeace streeft met de groene ranglijst naar een duurzame elektronica-industrie. Bedrijven moeten gifvrije producten op de markt brengen en deze op een goede manier inzamelen en verwerken. Ook wil Greenpeace dat bedrijven hun energieverbruik terugdringen om de wereldwijde klimaatverandering een halt toe te roepen.