MMD, de toonaangevende displayspecialist en merklicentiepartner voor Philips Monitors, kondigt de volgende mijlpaal op weg naar duurzame monitortechnologie aan. Philips Monitors werkt samen met Closing the Loop (CTL), een wereldwijde leverancier van groene inkoopdiensten, en TCO Development, de organisatie achter ’s werelds toonaangevende IT-duurzaamheidscertificering TCO Certified, in een pilotproject om monitorafval duurzaam te verminderen. Het project is een van de 8 pilotprojecten die worden gefinancierd door de PREVENT Waste Alliance, een platform voor uitwisseling en internationale samenwerking met als doel afval te minimaliseren, verontreinigende stoffen te elimineren en het hergebruik van hulpbronnen te maximaliseren. Met deze pilot ondersteunt Philips Monitors een project dat een gecertificeerde oplossing voor het afvalneutraal maken van elektronica, uitbreidt met monitoren, waarmee nieuwe normen worden gesteld voor de industrie nu de vraag naar groene inkoop toeneemt.

De uitdaging van e-waste

Elektronisch afval (e-waste) is een van de meest urgente uitdagingen waar onze samenleving vandaag de dag mee wordt geconfronteerd. Volgens een rapport van het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) en de UN E-Waste Coalition [1] wordt elk jaar ongeveer 50 miljoen ton e-waste gegenereerd die voornamelijk naar Afrika of andere opkomende markten wordt verscheept. Daarnaast wordt een aanzienlijk aantal gebruikte monitoren naar Afrika verscheept voor tweedehands gebruik. Het meeste e-waste wordt daar niet goed gerecycled vanwege een gebrek aan geschikte faciliteiten en middelen. Met alleen kleine ingebouwde printplaten die recycling de moeite waard maken, en ingebakken chemicaliën zoals lood en kwik, worden met name computermonitoren beschouwd als een probleemkind van recycling en de circulaire economie. De belangrijkste oorzaak van het onjuist omgaan met de schermen is dan ook dat er geen geld valt te verdienen met het correct recyclen ervan.

Afgedankte monitoren, die zich ophopen op stortplaatsen, vormen een aanzienlijk risico voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu. Giftige componenten en chemicaliën kunnen in het grondwater sijpelen, het zeeleven in gevaar brengen en het omringende land vervuilen. Langdurige blootstelling aan extreme hitte en zon kan er verder toe leiden dat chemicaliën in de lucht verdampen, luchtvervuiling veroorzaken en de atmosfeer beschadigen. Met het continu toenemende verbruik van consumentenelektronica zijn effectieve oplossingen voor het omgaan met e-waste dringend nodig.

Philips Monitors: de uitdaging aan gaan met afvalcompensatie

Met CTL en TCO Development zet Philips Monitors nu een duurzame stap in het aangaan van de e-waste-uitdaging. In het ECoN-pilotproject ondersteunt Philips Monitors CTL en de coalitie van internationale partners zoals onderzoeksinstituut Öko-Instituut e.V. en lokale Nigeriaanse partners Verde Impacto, Hinckley Recycling en SRADev bij het uitbreiden van een beproefd afvalcompensatiesysteem met monitorafval en het uitbreiden van de certificering TCO Certified Edge, e-waste wordt gecompenseerd. Het project wordt gefinancierd door de PREVENT Waste Alliance, een initiatief van het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ).

Afvalcompensatie sluit de kringloop van de levenscyclus van elektronica. CTL werkt, tegen een vergoeding bovenop de aankoopprijs van nieuwe elektronica, samen met lokale partners om afgedankte apparaten in te zamelen en veilig te recyclen. Het ingezamelde afval wordt gebruikt om een ​​nieuw apparaat te compenseren; het maakt dat apparaat afvalneutraal. Om de compensatieregeling uit te breiden met monitoren, werken CTL- en Philips Monitors samen met het Duitse Öko-Institut, een toonaangevende, onafhankelijke organisatie voor milieuonderzoek en -advies, om het proces voor monitoren te bewijzen. CTL zorgt voor de traceerbaarheid, verzending en veilige recycling van het ingezamelde afval, terwijl Öko-Institut zich richt op milieu- en sociale risico’s en ervoor zorgt dat de service solide is.

“Onze wereld verandert in hoog tempo – qua technologie maar ook qua omgeving. Met het ECoN-project zetten we ons in om een ​​van de grootste uitdagingen van de elektronica-industrie het hoofd te bieden. We ondersteunen een pilotproject dat als doel heeft dit probleem aan te pakken – niet alleen door onze afvalvoetafdruk te verkleinen, maar ook door een gecertificeerd proces op te zetten. Hiermee creëren we nieuwe duurzaamheidsstandaarden voor de monitorindustrie”, zegt Stefan van Sabben, Global CSR en Sustainability Senior Manager bij MMD, Philips Monitors.

“We zijn erg enthousiast om samen te werken met Philips Monitors om te benadrukken dat het verminderen van de hoeveelheid elektronisch afval zakelijk, ecologisch en sociaal zinvol is. Het is geweldig om te kunnen werken met een partner die onze motivatie deelt om onze planeet ten goede te veranderen en die klaar is om ‘business for good’ naar een hoger niveau te tillen. Dit doen we door middel van deelname aan het ECoN-pilotproject, het financieren van legale en verantwoorde inzameling en behandeling van e-waste in ontwikkelingslanden. Met Philips Monitors aan onze zijde, zijn we er zeker van dat de uitbreiding van afvalcompensatie naar schermen een succes zal worden”, zegt Joost de Kluijver, oprichter en CEO van CTL.

Het concept van afvalcompensatie is al een norm voor openbare aanbestedingen en wordt erkend als een groene – of afvalneutrale aankoopoplossing voor telefoons, laptops en tablets. In de afgelopen acht jaar heeft CTL voorkomen dat meer dan 3 miljoen mobiele telefoons op vuilstortplaatsen belanden door ze veilig in te zamelen en te recyclen, waardoor meer dan 2.000 mensen met veilig werk aan een extra inkomen kunnen worden geholpen.