MMD, een toonaangevend technologiebedrijf en merklicentiepartner voor Philips-monitoren, demonstreert hoe defecte monitoren op milieuvriendelijke en economisch stimulerende wijze kunnen worden gerecycled. Dit doen ze als onderdeel van een proefproject van de PREVENT Waste Alliance, een initiatief van het Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ). Andere belangrijke partners bij het project zijn onder andere Closing the Loop, een voorloper op het gebied van duurzaam inkoopbeleid, en TCO Development, de organisatie achter ’s werelds meest toonaangevende IT-duurzaamheidscertificering genaamd TCO Certified. MMD heeft samen met hen een bedrijfsmodel ontwikkeld om een gecertificeerde oplossing voor afvalneutrale elektronica uit te breiden naar monitoren. Zo worden er nieuwe duurzame aankoopcriteria vastgesteld.

De uitdaging van e-waste

Met 50 miljoen ton per jaar is elektronisch afval (e-waste) een van de meeste urgente uitdagingen waar onze samenleving momenteel mee te maken heeft. Volgens een rapport van het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) en de VN’s E-Waste Coalition1 wordt deze afvalberg meestal per schip afgevoerd naar Afrika of andere landen in opkomst.

Hoewel bijna alle nieuwe Philips-monitoren kwik- en loodvrij zijn, worden computermonitoren over het algemeen beschouwd als het probleemkind van recycling en de circulaire economie. De redenen hiervoor zijn de kleine ingebouwde printplaten en ingebrande chemicaliën. Met name in Afrika kan een groot deel ervan niet naar behoren worden gerecycled door het gebrek aan geschikte faciliteiten en middelen. De reden hiervoor is dat er tot dusver nagenoeg geen geld te verdienen valt met goede recycling en inzameling.

Het succesvolle model van afvalcompensatie uitbreiden

Een bewezen succesvolle aanpak van deze gigantische uitdaging is het concept van e-afvalcompensatie. Dit wordt bij overheden al erkend als een groene oplossing voor mobiele telefoons, laptops en tablets. Daarnaast sluit het de kringloop van de levenscyclus van elektronische apparatuur perfect af. De inzameling van oude apparatuur voor veilige recycling wordt gefinancierd door een vergoeding die aan de inkoopprijs van nieuwe elektronische apparatuur wordt toegevoegd. De grondstoffen die op deze manier worden teruggewonnen, worden vervolgens hergebruikt bij de productie van nieuwe producten. Hierdoor worden deze officieel afvalneutraal.

Als onderdeel van zijn streven naar duurzamere monitortechnologieën heeft Philips Monitors Closing the Loop en een coalitie van transnationale partners – zoals het onderzoeksinstituut Öko-Institut e. V. en lokale Nigeriaanse partners Verde Impacto, Hinckley Recycling en SRADev Nigeria – anderhalf jaar lang ondersteund bij het opzetten van een duurzaam bedrijfsmodel. Dit model laat zien hoe het afvalcompensatieprogramma kan worden uitgebreid naar monitorafval en de TCO Certified Edge, E-waste Compensated-certificering. Meer dan 5.500 monitoren die niet meer bruikbaar waren, werden door de partners voor het project ingezameld.

“We zijn blij dat we met dit proefproject een bedrijfsmodel hebben ontwikkeld waaruit blijkt dat het succesvolle concept van afvalcompensatie niet alleen werkt voor mobiele telefoons, maar dat het ook de meer uitdagende recycling van monitoren financieel lucratief kan maken. Tegelijkertijd kan het bijdragen aan de ontwikkeling van lokale recyclingcapaciteiten,” zegt Stefan van Sabben, Global CSR and Sustainability Senior Manager bij MMD.

Eerste successen op weg naar de circulaire economie

Aan het begin van het project was er nauwelijks ervaring met de recycling van flatscreens in Nigeria. Afgedankte beeldschermen stapelden zich op in stortplaatsen en vormden een aanzienlijk risico voor mens en milieu. De recyclingpartner werd daarom eerst getraind in het handmatig ontmantelen van flatscreens. Dit omvatte zowel de veilige verwijdering van de kwikhoudende blacklight-buizen en alle andere elektronische componenten evenals de identificatie en scheiding van de verschillende soorten kunststoffen. Zo ook kunststoffen die gevaarlijke broomhoudende brandvertragers bevatten.

Het recyclebedrijf was aan het einde van het project in staat om platte beeldschermen op een zeer veilige en efficiënte manier te ontmantelen. Hierdoor werden de kosten die daarvoor nodig zijn met meer dan de helft verminderd en worden de grondstoffen weer in de cyclus opgenomen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, zijn dit bemoedigende eerste stappen op weg naar een echt duurzame toekomst.

Bezoek de website voor meer informatie over het proefproject.

Dit project wordt gefinancierd door de PREVENT Waste Alliance, een initiatief van het Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ).

1A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot, World Economic Forum, Switzerland, 2019 http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf