Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichting, heeft vandaag tijdens de Climate Week NYC de start bekendgemaakt van haar nieuwe vijfjarige duurzaamheidsprogramma ‘Brighter Lives, Better World’. Dit is de eerste keer dat Philips Lighting als zelfstandig beursgenoteerd bedrijf duurzaamheidsdoelstellingen heeft vastgelegd. Hiermee bouwt het voort op de lange traditie van Philips met duurzaamheidsprestaties van wereldklasse, onder meer in de vorm van de EcoVision-programma’s. Eerder deze maand werd Philips uitgeroepen tot Industry Group Leader in de categorie Capital Goods van de Dow Jones Sustainability Index, na hier voor het vierde jaar op rij voor te zijn genomineerd. Philips Lighting leverde een belangrijke bijdrage aan deze prestatie met een omzet uit duurzame producten die 72% van de totale omzet in 2015 uitmaakte.

 ‘Brighter Lives, Better World’ bouwt voort op de ambitie van Philips Lighting om met hoogwaardige verlichting het welzijn en de veiligheid, en productiviteit van mensen te bevorderen en daardoor ‘brighter lives’ te creëren. De onderneming versnelt de overgang naar energiezuinige LED-verlichting en ‘connected’ verlichtingssystemen die een bijdrage leveren aan een betere wereld doordat consumenten hun elektriciteitsverbruik tot 80% kunnen terugbrengen. 

Belangrijke onderdelen van het programma voor 2020 zijn: 

I. Omzet uit duurzame producten: 80% van de omzet is afkomstig uit producten, systemen en diensten die maatschappelijke en milieuvoordelen bieden

II. Duurzame bedrijfsvoering: 100% CO2-neutrale bedrijfsvoering en transitie naar 100% duurzame elektriciteit 

Eric Rondolat, CEO van Philips Lighting, zei op de Climate Week NYC het volgende: “Onze ambitie is om voorop te lopen met duurzame ‘connected’ verlichtingsproducten. Omdat we die woorden ook in daden willen omzetten, hebben we ons ‘Brighter Lives, Better World’-duurzaamheidsprogramma opgezet. We hebben vastomlijnde doelen voor 2020, zoals het verbeteren van de energie-efficiëntie en het terugbrengen van de afvalproductie door gebruik te maken van circulaire verlichtingsoplossingen. Verder willen we gebieden zonder aansluiting op het elektriciteitsnet toegang geven tot verlichting. We zijn ervan overtuigd dat we de klimaatverandering kunnen tegengaan en de wereldwijde vraag naar energie kunnen verminderen met onze inzet om in 2020 meer dan twee miljard LED-lichtpunten te verkopen. Bij duurzaamheid snijdt het mes bij ons aan twee kanten: het is zowel goed voor onze economische groei als voor het milieu.” 

Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor zo’n 40% van het wereldwijde energieverbruik, kan renovatie van bestaande gebouwen in combinatie met nieuwe gebouwentechnologieën bijdragen aan de energie-efficiëntie, waardoor emissiereducties mogelijk zijn. Samen met The Climate Group en World Green Building Council riep Philips Lighting vandaag op om in de periode tot 2020 alle nieuwbouw te voorzien van LED‑verlichting en om uiterlijk 2030 hetzelfde te doen met bestaande bouw.

 “Als we een klimaatbestendige toekomst willen creëren, ligt het voor de hand om eerst de energie-efficiëntie te verbeteren door middel van renovatie en verlichting”, aldus Damian Ryan, CEO ad interim van The Climate Group. “Gebouwen en infrastructuur gebruiken wereldwijd een aanzienlijk deel van de energie. Er moeten daarom ambitieuze doelen worden gesteld om dit verbruik drastisch te beperken, zodat we de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs kunnen naleven. De invoering van energiezuinige LED-verlichting is de snelste en meest kosteneffectieve verandering die we morgen kunnen doorvoeren. Wij steunen daarom de oproep om alle nieuwe en bestaande gebouwen in de periode tot 2030 te voorzien van energiezuinige LED-verlichting.” 

In 2015 kreeg Philips erkenning als internationaal toonaangevend als het gaat om de inzet van het bedrijfsleven voor het tegengaan van klimaatverandering: we behaalden voor het derde jaar op rij de hoogste score in het CDP Climate Change-onderzoek. Het streven van Philips Lighting om in 2020 wereldwijd CO2-neutraal te opereren, levert naar schatting een energiebesparing op die overeenkomt met de productie van 60 middelgrote kolengestookte energiecentrales met een uitstoot die gelijk is aan die van 24 miljoen auto’s tot 2020. 

Kijk hier voor meer informatie over het ‘Brighter Lives, Better World’ programma.