Koninklijke Philips N.V. heeft vandaag tijdens een webinar onder leiding van CEO Frans van Houten haar nieuwe duurzaamheidsprogramma voor de komende vijf jaar geïntroduceerd: ‘Healthy people, sustainable planet’. Dit nieuwe programma ligt in het verlengde van het doel van Philips om in 20251 jaarlijks het leven van drie miljard mensen te verbeteren, door de wereld met innovatie gezonder en duurzamer te maken. De programmadoelen zijn verdeeld over drie thema’s: waarde creëren voor de klanten van Philips door middel van duurzame oplossingen, het goede voorbeeld geven door duurzame bedrijfsvoering en invloed versterken door de stimulering van duurzaamheid in de leveringsketen.

Het programma bouwt voort op het succes van EcoVision, het duurzaamheidsprogramma van Philips in de periode 1994-2015. In 2015 werd Philips erkend als wereldleider voor haar acties op het gebied van klimaatverandering: Philips behaalde voor het derde achtereenvolgend jaar de perfecte score in het CDP Climate Change-onderzoek. In de Dow Jones Sustainability Index werd Philips uitgeroepen tot sectorleider in de categorie ‘Industrial Conglomerates’.

philBelangrijke doelen die in het nieuwe programma in 2020 worden gesteld, zijn onder meer:
– 70% van de omzet van Philips moet voortkomen uit groene inkomsten en 15% uit circulaire inkomsten
– Een wereldwijd CO2-neutrale bedrijfsvoering realiseren en 100% duurzame elektriciteit
– Meer duurzaamheid bij leveranciers om structurele verbeteringen te realiseren

“Ik ben bijzonder trots op ons programma ‘Healthy people, sustainable planet”, zegt Frans van Houten, CEO Koninklijke Philips. “Wij hebben bij Philips duurzaamheid volledig omarmd, vanwege de voordelen die het oplevert voor de samenleving en vanwege haar vermogen om de economische groei aan te jagen. Daarom is duurzaamheid een geïntegreerd onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Ons nieuwe programma geeft onze inzet weer voor de algemeen overeengekomen VN-duurzaamheidsdoelstellingen. Ons nieuwe programma geeft onze inzet weer voor de algemeen overeengekomen VN-duurzaamheidsdoelstellingen: een gezond leven en welzijn voor iedereen van elke leeftijd en duurzame consumptie en productie. We hebben ambitieuze doelen gesteld voor onze producten, oplossingen, innovaties, bedrijfsvoering en de zakenpartners met wie we samen deze doelen willen realiseren.”

[1] Om het aantal mensen te berekenen dat in aanraking komt met Philips-producten die tijdens hun gebruiksduur bijdragen aan een gezond leven of verduurzaming, worden statistische en marktgegevens gebruikt. De gemiddelde gebruiksduur van deze oplossingen wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal oplossingen dat in een jaar wordt geleverd. Na correctie voor dubbeltellingen volgt daaruit het aantal mensen van wie het leven is verbeterd.