PHI Factory en Dr2 Consultants bundelen de krachten! Vanaf vandaag start een samenwerking waarbij de bureaus elkaars expertise lenen, wederzijdse ondersteuning bieden en klanten samen verder helpen om sterke duurzaamheidsstrategieën neer te zetten. 

Het gedreven publieke zakenbureau Dr2 Consultants, met kantoor in hartje Brussel, voorziet klanten van advies over de Europese publieke agenda op het gebied van transport & energie, digitaal & technologie en duurzaamheid. Ze ondersteunen bedrijven bij het in kaart brengen en begrijpen van de impact van relevante wet- en regelgeving in deze pilaren. Samen met haar partnerkantoren in Kopenhagen en New York helpen ze bedrijven te weten aan welke (internationale en Europese) richtlijnen ze moeten voldoen en kunnen ze een effectieve bedrijfsstrategie uitwerken.  

Er ligt een uitgelezen kans om de adviescapaciteiten van PHI Factory in te zetten om de klanten van Dr2 Consultants te ondersteunen met het vertalen van hun strategische duurzame ambities naar een praktische routekaart met het doel om deze te implementeren. De Europese Unie gaat sterk inzetten met de European Green Deal en het Fit for 55 pakket op beleid dat een effect zal hebben op het functioneren van bedrijven. Wij zijn de partner die Dr2 Consultants kan inschakelen wanneer bedrijven willen weten hoe de richtlijnen vertaald kunnen worden naar operationele systematische verandering voor het reduceren van CO2 uitstoot, behouden van grondstoffen in de circulaire economie en om draagvlak te creëren bij medewerkers voor duurzamer gedrag.  

“Om te zorgen dat de circulaire en duurzaamheidsambities van de klanten van PHI Factory voldoen aan de Europese normen is Dr2 Consultants de juiste partner om ons te adviseren over de toekomstige politieke agenda. Wij willen zichtbaarheid creëren om te zien of bedrijven de wet- en regelgeving volgen en vooral ook hoe ze zich vooruitstrevend kunnen positioneren. Zo zullen bijvoorbeeld bedrijven geconfronteerd worden met hogere duurzaamheidsvereisten in hun ketens en zullen ze moeten gaan rapporteren over hun milieu impact volgens nieuwe rapportageverplichtingen.” 

Geïnteresseerd in de services van Dr2? Klik hier voor meer informatie.