Goed nieuws voor organisaties met ambities voor een betere wereld. Twee clubs met groeiende overzichten aan maatschappelijk gedreven bedrijven — PHI Factory en Buy Social — gaan de krachten bundelen. Het resultaat is een weergave van meer dan 750 impactvolle ondernemingen om als overheid of corporate zaken mee te doen!

Versneld ambities waarmaken

Waar PHI Factory een overzicht heeft van meer dan 550 bedrijven die aan één of meerdere Sustainable Developments Goals (SDG’s) werken, heeft Buy Social — onderdeel van Social Enterprise NL — op hun online markt een aanbod van 250 maatschappelijk gedreven ondernemingen. Beide organisaties zien raakvlakken om elkaars overzichten aan te vullen en gaan daarmee aan de slag.

De wederzijdse aanvullingen op elkaar moet het voor Nederlandse organisaties makkelijker maken om hun circulaire, inclusieve en armoedevrije ambities waar te maken. Zo wordt het SDG-ecosysteem van PHI aangevuld met flink wat impactondernemingen, waarmee het kansen biedt op het vormen van samenwerkingen tussen overheden, startups en corporates. De impact first ondernemingen uit het Buy Social netwerk zijn te herkennen aan een oranje onderstreping. Daarmee worden ondernemingen die dat nog niet zijn geïnspireerd om een impact first onderneming te worden.

Wil jij ook meer impact maken?

Zoek jij als organisatie nog partijen om jouw ambities voor een betere wereld waar te maken? Bekijk dan het SDG-ecosysteem en de Buy Social Market van deze beide clubs eens!

Over PHI Factory

PHI Factory helpt de circulaire ambities van organisaties naar de praktijk te brengen. Met passie, drive en aanstekelijk enthousiasme doorlopen zij samen alle stappen die een organisatie nodig heeft: van strategisch advies over circulaire doelstellingen, het meetbaar maken van de impact, samenwerking in de keten en het inspireren en activeren van alle medewerkers in de organisatie.

Over Buy Social

Buy Social wil maatschappelijk inkopen de norm maken. Zij hebben een online marktplaats waar inkopers en impactondernemingen elkaar vinden. Ook bouwen zij met verschillende grote inkopende overheden, corporates en MKB-ers aan een stevige coalitie voor inkopen met impact.