Vandaag lanceert Procter & Gamble Beauty een nieuwe aanpak waarmee zij de ontwikkelingen in de beautyindustrie op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit willen versnellen. Deze systeembenadering is een geïntegreerde aanpak waarin experts op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, transparantie en gelijkheid & inclusiviteit samenwerken om duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Ook lanceert P&G Beauty haar duurzaamheidsdoelen voor 2030 waarin o.a. het bouwen aan representatieve merken, vermindering van de ecologische voetafdruk en water- & energiebesparing aan de orde komen.

Op 8 juni kwamen experts van o.a. Wereldnatuurfonds en Skin Health Alliantie samen met P&G Beauty om de nieuwe systeembenadering te bespreken. Deze systeembenadering is ontstaan vanuit de diverse vragen van de consument over veiligheid, kwaliteit, de herkomst van producten en duurzaamheid. Tot nu toe wordt er op dit soort vragen vaak gereageerd met claims zonder duidelijke definities en normen. Dit is een uitdaging die volgens de Responsible Beauty experts moet worden aangepakt. De vijf guiding principles waar de aanpak op gebaseerd is zijn: Quality & Performance; Safety; Sustainability; Transparency, and Equality & Inclusion.

Als onderdeel van de nieuwe aanpak lanceert P&G Beauty haar duurzaamheidsdoelen voor 2030. Hierin staan onder andere de volgende doelen vermeld:

 • Bouwen aan representatieve merken en het promoten van gelijkheid en inclusiviteit
 • Beauty for all: toegankelijke communicatie voor slechtzienden en slechthorenden tegen 2025
 • Transparantie over gebruikte ingrediënten en de veiligheid ervan
 • Verlagen van de ecologische voetafdruk van producten door minder ingrediënten te gebruiken en ingrediënten toe te voegen die biologisch afbreekbaar zijn
 • Verlagen van de ecologische voetafdruk en het toepassen van circulaire oplossingen:
  • 100% duurzaam energiegebruik
  • 50% verlaging van broeikasgassen
  • 35% verhoging van waterefficiëntie
  • 100% van de fabrieken passen het Zero Waste to Landfill principe toe
  • 100% recyclebare of herbruikbare verpakkingen
  • 50% reductie van synthetisch plastic (virgin fossil-based plastic) tegen 2025

P&G Beauty benadrukt daarnaast dat de actuele gebeurtenissen van vandaag de dag extra aanzet geven om aan een betere toekomst te werken. “Het bouwen aan een business op een manier die een duurzamere wereld ondersteunt, de kwaliteit van leven verbetert, de mensenrechten respecteert en het milieu beschermt, is mogelijk,” aldus Alex Keith, CEO van P&G Beauty, “Voor beauty betekent dit dat we alle duurzaamheidsaspecten willen aanpakken die van invloed zijn op de beautyconsument en de wereld waarin we leven“.