Een petitie voor wettelijk toezicht op internationale productieketens is bijna 40.000 keer ondertekend. Vandaag wordt de petitie aan Tweede Kamerleden aangeboden. Achter de petitie zitten onder andere Leger des Heils, Amnesty International. CNV Internationaal, Solidaridad en Tony’s Chocolonely.

In internationale productieketens moeten mensen vaak werken onder slechte en onveilige omstandigheden en ontvangen ze geen leefbaar loon. Ook gaat productie meestal ten koste van natuur en milieu. Om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken eisen de ondertekenaars van de petitie dat er dringend wetgeving komt. Wetgeving in Nederland voor duurzaam en verantwoord ondernemen is een belangrijke stap richting ambitieuze EU-wetgeving.

“De urgentie is hoog: klimaat- en milieumaatregelen moeten zo snel mogelijk doorgevoerd worden. Omdat uitbuiting, seksueel en gender-gerelateerd geweld en andere mensenrechtenschendingen in deze productieketens dagelijks plaatsvinden vraagt dit om een snelle en effectieve aanpak,” zegt Manon Wolfkamp van het MVO-Platform.

“Deze petitie geeft aan dat er in de samenleving een groot draagvlak is voor wetgeving die ervoor zorgt dat er geen mensen worden uitgebuit en geen schade wordt toegebracht aan het milieu in de productieketens van bedrijven,” aldus kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter van het Leger des Heils. “De coalitie van organisaties en de mensen die de petitie hebben ondertekend vinden dat er nu Nederlandse wetgeving moet komen als belangrijke stap in de strijd tegen uitbuiting, armoede en mensenhandel. Daarom maken we dit statement.”

Eerder dit jaar werd er in het Europees Parlement nog gestemd voor een due diligence wet. Eerder dit jaar werd er in het Europees Parlement nog ingestemd met een due diligence wet. Bedrijven worden hierdoor verantwoordelijk gehouden voor hun gehele toeleveringsketen. De wetgeving heeft betrekking op mensenrechten, het milieu en goed bestuur. Een uitgewerkt voorstel voor de wet moet nog voor het einde van dit jaar gepresenteerd worden.

In een boekje leggen bedrijven uit waarom zij wetgeving voor duurzaam & verantwoord ondernemen willen in Nederland. Dit boekje werd  uitgedeeld aan Tweede Kamerleden, samen met handtekeningen van 40.000 Nederlanders.