We staan in Nederland voor een enorme opgave om onze klimaatdoelen te halen. Elektrificatie is een cruciaal onderdeel van de energietransitie, en daar is veel opwek van hernieuwbare elektriciteit voor nodig. De afgelopen jaren heeft zonne-energie een enorme bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzaam elektriciteitssysteem. Echter zijn we er nog lang niet. Vandaag, 2 maart, is het ‘Green Energy Day’: de dag waarop alle hernieuwbare energie die in Nederland jaarlijks wordt opgewekt, al volledig verbruikt is. Er is dus nog een lange weg te gaan voordat we het hele jaar hernieuwbare energie kunnen gebruiken.

Zonne-energie speelt een cruciale rol in de energietransitie: de techniek heeft zich bewezen, is betaalbaar en heeft korte doorlooptijden. Daarnaast draagt lokaal opgewekte zonne-energie bij aan een autonome energievoorziening waardoor we minder afhankelijk worden van het buitenland. Zonne-energie is dan ook een succesfactor in de energietransitie, dat moeten we doorzetten!

GroenLeven erkent de problematiek rond netcongestie die de netbeheerders schetsen in het Nieuwsuur-item. Helaas kunnen grootschalige zonneprojecten niet altijd in de buurt van grote afnemers worden geplaatst door ruimtegebrek, denk bijvoorbeeld aan de steden in de Randstad. Opties uitsluiten op basis van locatie lijkt dus onverstandig.

De afgelopen jaren heeft GroenLeven dan ook niet voor niets ingezet om innovatieve oplossingen voor netcongestie te vinden. In dit proces werken we intensief samen met de netbeheerders. Een groot deel van de oplossingen zijn voorhanden en worden ook steeds vaker geïmplementeerd:

  1. Opslagcapaciteit: Zon- en windenergie zijn soms ten overvloede, maar soms ook niet beschikbaar, daarom moeten we opslagcapaciteit realiseren.
  2. Pieken slim aftoppen: Pieken in de productie van wind- en zonne-energie moeten niet passief, maar actief en slim afgetopt worden. Zo wordt in de vraag voorzien als het past en congestie opgelost als het moet. Dit testen we momenteel uit, samen met Enexis, bij ons zonnepark in Ureterp.
  3. Zon met wind: In Nederland vullen zon- en windenergie elkaar goed aan: in de lente en zomer is er meer zon, in de herfst en winter is er meer wind. Als we deze twee technieken in de juiste verhouding combineren kunnen we de druk op de infrastructuur verminderen.
  4. Verschuif stroomvraag: De productie van wind- en zonne-energie laat zich moeilijk sturen, daarom moet de vraagkant gestuurd worden door de stroomvraag van grootverbruikers te flexibiliseren.
  5. Congestiemanagement door conversie: Door waterstof met hernieuwbare energie te produceren op piekmomenten kan het elektriciteitsnet op piekmomenten worden ontlast. Een voorbeeld hiervan is ons Sinnewetterstofproject in samenwerking met Alliander. In dat project werken we nauw samen en doen we onderzoek naar hoe we de elektrolysers het beste kunnen gebruiken om congestie op te lossen.

Netbeheerders kunnen bovendien congestiemanagement toepassen zoals is vastgelegd in het Codebesluit Congestiemanagement van de ACM.

Als Nederland haar klimaatdoelen wil halen kunnen we het ons niet veroorloven om op de rem te trappen. En terminologie als ‘kilowattknallers’ gaat de energietransitie niet verder helpen. De energietransitie kan alleen slagen als marktpartijen, overheden en netbeheerders constructief blijven samenwerken. Dat is volgens ons de sleutel tot succes.

Peter Paul Weeda, CEO GroenLeven