Zelfredzaamheid is het kernbegrip in deze overeenkomst: mensen in staat stellen om de controle over hun eigen leven in tijden van chronische crisis weer op te pakken. De nadruk ligt op uitwisseling van expertise in gezondheidszorg in al haar facetten. De samenwerking tussen Achmea Zorg en HealthNet start in Oost-Europa. In de andere 15 landen waar HealthNet actief is, ligt de kern van samenwerking in het delen van kennis.

Natuurlijke partners

Achmea wil een bijdrage leveren aan het beter toegankelijk maken van gezondheidszorg en het bestrijden van wereldwijde ziektes zoals TB, Malaria en HIV/AIDS. Ook vindt zij dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg en vond daarmee in HealthNet International een natuurlijke partner. Beide organisaties werken aan structurele verbetering van gezondheidszorg. Deze nieuwe trend in ‘publiek-private partnerships’ levert een bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen. HealthNet International werkt in het besef dat mensen na de eerste noodhulp zo snel mogelijk in staat gesteld moeten worden zichzelf te helpen – door zelf zorg te dragen voor hun gezondheid. De kennis en praktische expertise van Achmea moet hiertoe bijdragen in de vorm van ontwikkeling en management van zorgverzekeringen.

Oost-Europa

In Roemenië ontbreekt het in de publieke gezondheidszorg aan middelen en management capaciteit. Eureko, het moederbedrijf van Achmea, actief in Roemenie, start binnenkort met het aanbieden van zorgverzekeringen. In Boekarest opent dan een kliniek haar deuren om kwaliteitszorg te leveren aan de eerste Roemeense klanten. Dit project wordt ook gesteund door Interamerican, een dochter van Eureko, en grote aanbieder op het gebied van zorg- en andere verzekeringen in Griekenland. HealthNet International is sinds 1992 actief in Oost-Europa. In Roemenië is een breed netwerk en ruimschoots ervaring voorhanden in het versterken van klinische kennis en ervaring, het opzetten van nieuwe zorginitiatieven (bijv.thuiszorg) en het opbouwen van lokale en regionale management capaciteit. Beide organisaties streven naar toegankelijkheid en kwaliteitsverbetering van gezondheidsdiensten in dit land door middel van het delen van kennis en expertise.

De rest van de wereld: aandacht op uitwisseling van expertise

Wereldwijd zijn er meer dan 70 publiek-private partnerships (PPPÃ??s) in gezondheidszorg actief. Deze hebben veelal een breed doel, maar tot nu toe zijn er zeer weinig studies bekend over de impact van deze PPP’s op publieke gezondheidszorg. Het doel van de samenwerking tussen Achmea en HealthNet International is specifiek gericht op het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg. Door ter plaatse betrouwbare systemen van zorgverzekeringen te ontwikkelen wordt de kwaliteit en toegang tot gezondheidszorg verbeterd. De expertise die Achmea als coöperatieve zorgverzekeraar aan HealthNet International kan bieden is van grote waarde voor het ontwikkelen van internationale projecten in landen als Cambodja, Soedan, Afghanistan en Burundi. Door middel van dit partnerschap ontwikkelen HealthNet en Achmea een zakelijke benadering tot armoedebestrijding. De ervaring in pilot-projecten is omgekeerd ook van grote waarde in Eureko’s ontwikkeling in nieuwe markten. Het doel van Eureko-Achmea en HealthNet is om op deze wijze een concrete bijdrage te leveren aan de bestrijding van TB, Malaria en HIV/AIDS.