Volgens Hivos betekent toegang tot informatie toegang tot macht. Voor het soort ontwikkeling waaraan Hivos zich heeft verbonden (maatschappijopbouw, versterking van ‘civil societies’, netwerken, politieke lobby) is toepassing van informatie en communicatietechnologie (ICT) uitermate effectief, zoniet onmisbaar. Hivos steunt al jaren NGO’s in ontwikkelingslanden om de kansen en mogelijkheden van de informatierevolutie te benutten.

IICD assisteert ontwikkelingslanden bij het benutten van de mogelijkheden van ICT, om te werken aan duurzame ontwikkeling, waarbij lokale initiatieven centraal staan. Een van de activiteiten van IICD is het organiseren van ronde tafel bijeenkomsten in ontwikkelingslanden, waar deelnemers op de hoogte worden gebracht van de ICT mogelijkheden binnen een bepaalde ontwikkelingssector, en een ICT-strategie kunnen uitwerken.

De afgelopen jaren hebben Hivos partners deelgenomen aan ronde tafel bijeenkomsten in Tanzania, Bolivia en Zambia. Ook werd er een zuid-zuid kennisuitwisseling georganiseerd in India. In Nederland werken beide organisaties nu samen in het project -Building inclusive information societies’. Dit project is gerelateerd aan de VN top over de informatie maatschappij (WSIS) die in december in Genève plaatsvindt.