Op 28 januari a.s. debatteert de Tweede Kamer over duurzaamheid en milieu. Duurzaam inkopen door de overheid levert potentieel een belangrijke bijdrage aan verduurzamingsprocessen in het bedrijfsleven. Zo ook voor voedsel en dranken: met haar inkoopbeleid kan de overheid verduurzaming in de agrifoodketen bevorderen, de marktvraag naar duurzamer geproduceerd voedsel vergroten, en het goede voorbeeld geven aan private inkopers van voedsel. De FNLI is daarom groot voorstander van een ambitieus inkoopbeleid dat de toon zet voor verduurzaming van voedsel, en dat lopend privaat en publiek beleid hieromtrent kracht bij zet.

Momenteel zien we echter een grote discrepantie tussen de wijze waarop de levensmiddelenindustrie werkt aan verduurzaming van grondstofketens en productieprocessen, en de wijze waarop de overheid duurzamer voedsel inkoopt. Daarenboven sluit het duurzaam inkoopbeleid niet meer aan op het overheidsbeleid omtrent verduurzaming van voedsel, dat de laatste jaren sterk is ontwikkeld. Dit leidt ertoe dat de Nederlandse levensmiddelenindustrie geen stimulans tot verduurzaming ervaart vanuit de inkoop van voedsel door de Nederlandse overheid.

De oproep in de brief van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, de Groene Zaak, de NEVI en Social Enterprise, is wat dit betreft duidelijk: het duurzaam inkoopbeleid van de overheid is aan professionalisering en modernisering toe. De afgelopen jaren heeft duurzame ontwikkeling in bedrijfssectoren een grote vlucht genomen, zo ook in de agrifoodsector. Het is van belang dat het duurzaam inkoopbeleid van de overheid weer datgene gaat doen waarvoor het bedoeld is: verduurzaming bevorderen, versnellen en het goede voorbeeld geven aan het bedrijfsleven.

In een notitie doet de FNLI de overheid op drie aspecten concrete aanbevelingen om de duurzame inkoop van voedsel en dranken door de Nederlandse overheid te verbeteren, en de afstand tussen het inkoopbeleid op papier en de dagelijkse inkooppraktijk te verkleinen.

1. Aansluiting van duurzaam inkopen op overheidsbeleid verduurzaming voedsel
2. Leren van de duurzame koplopers uit het bedrijfsleven
3. Verbeteren van ketensamenwerking om duurzaam inkopen te organiseren

De FNLI blijft hierover graag in gesprek met de overheid en met stakeholders.

Lees verder in de notitie ‘Standpunt en aanbevelingen FNLI: Verbetering overheidsbeleid duurzaam inkopen van voedsel en dranken’.