De overheid wil dat binnen enkele jaren in Nederland op minimaal 10.000 hectare soja geteeld wordt. Deze ambitie is opgetekend in de ‘Green Deal Soja in Nederland’ vanuit de ministeries van Economische Zaken én Infrastructuur & Milieu samen met Agrifirm en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Duurzame teelt

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken: “Deze Green Deal laat zien hoe innovatief onze agrosector is. Op dit moment importeren we soja van over de gehele wereld. We verwerken het in verschillende voedingsmiddelen én voor veevoer. Met een soja productie op eigen bodem wordt kennis opgedaan en een nieuwe markt aangeboord. Het is een nieuw verdienmodel voor ons land. Deze win-win situatie geeft een nieuw toekomstperspectief voor alternatieve eiwitproductie.”

Soja van eigen bodem

“Door het hoge eiwitgehalte is soja een belangrijke grondstof bij de productie van veevoer”, aldus Ton Loman, voorzitter hoofddirectie Agrifirm Group. “Op dit moment zijn we sterk afhankelijk van de import van soja uit Noord en Zuid Amerika. Met dit initiatief komen er meer sojaproducten van eigen bodem beschikbaar. Deze zullen vooralsnog worden ingezet voor de humane consumptie, zoals sojadrinks.”

Sterk en snelgroeiend

Praktijkervaringen tonen aan dat de sojateelt in Nederland haalbaar is. Door Wageningen University & Research worden in samenwerking met Agrifirm eiwitrijke en vroegrijpe sojarassen onderzocht die geschikt zijn voor de Nederlandse bodem. Voor een professionele teelt moet de productiviteit nog verder worden verhoogd en moeten betere vroegrijpe rassen worden geïntroduceerd. In deze Green Deal is overeengekomen dat betrokken partijen zich gaan inzetten voor een verdere kennisontwikkeling en professionalisering van de sojateelt; gericht op het verbeteren van het teeltrendement en ook op het ontwikkelen van marktketens.

Kansen voor akkerbouwers én veehouders

Met de Green Deal wordt uiting gegeven aan een motie uit de Tweede Kamer waarin werd opgeroepen om actief in te zetten op kennisontwikkeling voor de veredeling en teeltoptimalisatie van eiwitgewassen.
“Het telen van soja in Nederland biedt goede kansen voor onze akkerbouwers én veehouders”. vindt Ton Loman. “Er is bij consumenten een toenemende vraag naar producten van deze lokale teelt. Marktpartijen, zoals grootwinkelbedrijven, willen graag producten met gesloten kringlopen op relatief kleine schaal. Daarnaast zien we ook mogelijkheden om alternatieve gewassen in de veehouderij te gebruiken.”

Innovaties in Noord Nederland

De drie betrokken Landbouwgedeputeerden (Henk Jumelet, Drenthe, Henk Staghouwer, Groningen en Johannes Kamer, Friesland) stellen: “Er vinden veel innovaties plaats in de landbouwsector van Noord Nederland. Deze zijn gericht op duurzaamheid en dragen bij aan economische groei en een betere leefomgeving. Het lokaal telen en vermarkten in de keten van duurzaam geteelde soja past wat ons betreft precies in dit beeld. Wij geven onze landbouwers een extra zetje om er een succes van te maken.”

Diverse ondersteunende acties

Betrokken ministeries gaan zich inzetten om de productie van soja maximaal te bevorderen door knellende wet- en regelgeving aan te passen. Zo onderzoekt het ministerie van EZ ondersteuning via instrumenten als het GLB. De drie Noordelijke Provincies hebben subsidie beschikbaar gesteld om praktijkervaring uit te wisselen tussen telers en adviseurs, om daarmee de teelt versneld te optimaliseren.