Oprichting nationale normcommissie Circulaire Economie

Op voorstel van Frankrijk is de internationale commissie ISO/TC 323 ‘Circular Economy’ ingesteld. Voor de Nederlandse inbreng in deze nieuwe ISO-commissie wordt een nationale normcommissie ‘Circulaire Economie’ opgericht. De startbijeenkomst hiervoor vindt plaats op woensdagochtend 30 januari bij NEN in Delft. Deelname aan deze bijeenkomst is open voor alle geïnteresseerden.

Circulaire Economie staat sterk in de belangstelling. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Ook wereldwijd zijn er grote ambities op dit gebied. Internationale afspraken zijn daarom belangrijk. De voorlopige scope van de nieuwe ISO-commissie is het ontwikkelen van internationale normen voor het implementeren van circulaire economie in alle typen organisaties. Daarbij moet worden gedacht aan normen en richtlijnen voor het managen van circulair denken en handelen in een organisatie en van projecten en samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.

NEN organiseerde op dinsdagmiddag 11 september 2018 een informatiebijeenkomst, waar het Franse voorstel toegelicht en besproken werd met ruim 35 aanwezigen. Tijdens die bijeenkomst bleek dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen het een goed idee vond om een ISO-commissie voor circulaire economie te starten. Wel werd een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het voorgestelde werkprogramma.

Nu de ISO-commissie voor Circulaire Economie formeel is opgericht en waarschijnlijk in maart 2019 een eerste vergadering zal plaatsvinden, is het belangrijk om een nationale normcommissie te starten. Hierin kunnen geïnteresseerde Nederlandse belanghebbenden participeren en gezamenlijk de inbreng in de internationale commissie vaststellen.

Aanmelden en meer informatie

Geïnteresseerden voor de startbijeenkomst van de normcommissie voor Circulaire Economie kunnen zich melden bij Dick Hortensius, consultant Managementsystemen bij het cluster Milieu & Maatschappij, via mm@nen.nl.
Ook verzoeken om meer informatie kunnen via dit e-mailadres aan NEN worden gericht.

Share Button