Feike Sijbesma, CEO Climate Alliance, roept het bedrijfsleven op duidelijker te zijn in wat hun inbreng is voor het klimaat. “Maak duidelijke afspraken met verschillende sectoren en maak dit publiekelijk zichtbaar voor de hele wereld”, zegt hij in het radioprogramma Sven op 1. 

Sijbesma vertelt dit vanuit Dubai, waar momenteel een VN-klimaattop aan de gang is. Daar proberen landen afspraken met elkaar te maken over klimaatbeleid. Niet alleen landen, maar ook bedrijven zijn aanwezig bij de top. Sijbesma hoopt dat zij zich meer gaan mengen in klimaatmitigatie. Hij roept het bedrijfsleven op duidelijke afspraken te maken met sectoren in bijvoorbeeld gas, olie, cement, staal of chemie. “Het gebeurt wel, maar niet altijd even zichtbaar.”

‘Maak zichtbaar afspraken’

Klimaatverandering is nu voorbehouden aan landen. In hun beleidsvoering kunnen zij niet over hun eigen landsgrenzen heenstappen. Het bedrijfsleven kan dat wel, zegt Sijbesma. “Het zou goed zijn dat bedrijven ook hier afspraken maken, zodat het voor het front van de wereld zichtbaar is.”

Sijbesma wil nog een stap verder gaan dan alleen een oproep. “Waarom dwingen wij het bedrijfsleven niet om collectief afspraken te maken over hoe hun sector opereert?”, vraagt de klimaatvoorman zich af. “Want de emissies in de wereld komen niet van landen of overheden. Die komen van bedrijven die grensoverstijgend zijn.”

Naast klimaatmitigatie staat ook klimaatadoptatie op de agenda. “Daar doen wij nog veel te weinig aan”, concludeert de Climate Alliance-CEO.

Eigen belang bedrijven?

De bestuurder is niet van mening dat bedrijven die in Dubai bij de klimaattop zijn voor hun eigen belangen. Bijvoorbeeld dat zij lobbyen om beleid te voeren dat alleen in hun voordeel is. “Ik denk dat de meeste bedrijven die hier aanwezig zijn hele positieve intenties hebben, hun nek willen uitsteken en hun verantwoordelijkheid willen nemen. Anders kom je hier niet.”

Luister hieronder naar de podcast: