Ruim honderd maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten waren vertegenwoordigd op het symposium ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen in en vanuit de regio’. COS Nederland wilde met het symposium mvo in en vanuit de regio een stimulans geven. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen Universiteit Utrecht en directeur Cramer Milieuadvies, benadrukte in haar inleiding de dilemma’s die internationaal verantwoord ondernemen met zich meebrengt. Bedrijven zouden regionaal ook meer moeten worden gestimuleerd én gefaciliteerd om duurzaam te ondernemen. Dat sloot aan bij het pleidooi van Ad Bijma, directeur COS Nederland. Bijma stelde: “We kunnen niet meer om de rol van bedrijven in internationale samenwerking heen. Maar duurzaam ondernemen speelt zich nog teveel op landelijk niveau af, veel te weinig is sprake van een regionale vertaalslag. Het is hoog tijd dat betrokken partijen in de regio hun verantwoordelijkheid nemen en mvo actief stimuleren.”

Regionale vertaling landelijk beleid ontbreekt
Landelijk ontwikkelen vele organisaties beleid en activiteiten voor mvo. Ministeries stimuleren de discussie, werkgevers- en werknemersorganisaties benadrukken het belang van mvo, (inter)- nationale bedrijven organiseren pilotprojecten en seminars. Een mkb-bedrijf in een willekeurige regio kan echter voor mvo niet terugvallen op regionale structuren. Regionale Kamers van Koophandel en de regionale afdelingen van VNO/NCW en MKB Nederland geven aan mvo geen prioriteit. Dat geldt ook voor bonden en lokale ondernemerskringen. “Een mkb-bedrijf dat iets met duurzaam ondernemen wil komt regionaal in een soort niemandsland terecht”, stelde Cramer tijdens het symposium.

Toch wíllen veel ondernemers duurzaam ondernemen. Ook omdat duurzaamheid steeds meer een voorwaarde wordt voor nationaal en internationaal ondernemen. Maar hoe kan een bedrijf dat aanpakken? Waar is concrete informatie over de eigen productketen beschikbaar, welke maatschappelijk organisaties zijn potentiële partners? Bijma: “Bedrijven willen concreet advies over de mogelijkheden voor de eigen productketen. De COSsen kunnen hierin een makelaarsrol vervullen en hun regionale netwerken inzetten, partijen bij elkaar brengen. Ze kunnen adviseren over subsidieprogramma’s en het debat stimuleren. Daar zetten we ons de komende jaren voor in.”

Duurzaam inkopen, sparen en beleggen
COS Nederland betrekt nadrukkelijk ook gemeenten bij duurzaam ondernemen. Met zes andere maatschappelijke organisaties stimuleert COS Nederland duurzaam inkopen door gemeenten en provincies. De vereniging bundelt hiervoor haar krachten met FairProcura, Milieudefensie, het Klimaatverbond, de Provinciale Milieufederaties, FSC Nederland en de Stichting Natuur en Milieu. De organisaties ontwikkelen een gemeenschappelijke ‘meetlat’ voor duurzaam inkopen, een campagne en een gezamenlijke conferentie op 12 oktober 2006.

Om mogelijkheden voor duurzaam sparen, beleggen en verzekeren voor lokale overheden en semi-overheden in kaart te brengen schakelt COS Nederland onderzoeksbureau CREM in. Dat deze mogelijkheden er zijn bleek uit eerste verkenningen van COS Nederland bij de Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank en de Provincie Utrecht. COS Nederland presenteert het onderzoek uiterlijk in juni 2006. De onderzoeksresultaten krijgen een vervolg in regionale pilotprojecten. Vervolgens werkt COS Nederland een campagneplan uit om duurzame financiële producten tot vast onderdeel van het inkoopbeleid van (semi-)overheden te maken.

COS Nederland
COS Nederland is de landelijke vereniging van veertien regionale centra voor internationale samenwerking, de COSsen. De vereniging wil het regionale draagvlak in Nederland voor internationale samenwerking versterken. Dat gebeurt door bestaande initiatieven te steunen en nieuwe initiatieven en bewustwording te stimuleren. COSsen adviseren, informeren, trainen en brengen potentiële samenwerkingspartners bij elkaar. De millenniumdoelen zijn leidraad van beleid en activiteiten. Daarbinnen richten COSsen zich de komende jaren onder andere op maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaat/energie en migratie & internationale samenwerking.