Wist je dat de textielindustrie verantwoordelijk is voor circa 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot? Een ook dat de verwachting is dat de totale uitstoot tot 2030 met circa 63% toeneemt? Het verduurzamen van textiel is een grote uitdaging. Tot nu toe is het meten van de Nederlandse textielketen nog lastig. Daarom heeft Royal HaskoningDHV, in samenwerking met KplusV, de taak op zich genomen om meer helderheid over monitoring en handhaving van duurzaamheid in de textielketen te krijgen. Hoe? Door het opzetten van een monitoringsystematiek die elke fase in de keten meeneemt.

In het ‘Beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025’ zijn doelen en acties opgenomen om de textielsector op weg te helpen naar een circulaire economie. Daarbij gaat het om: (I) Bevordering van duurzame producten in de ontwerp en productiefase, (II) Verantwoord gebruik in de aanschaf en gebruiksfase en (III) Vergrote en verbeterde inzameling en recycling. Om de doelstellingen succesvol te halen, is het meten van de huidige en toekomstige stand van de textielketen noodzakelijk.

Met de nieuwe monitoringsystematiek maken we inzichtelijk welke typen textielstromen er zijn, wat hun compositie is, waar ze vandaan komen en waar ze eindigen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Royal HaskoningDHV, in samenwerking met KplusV, een onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om de textielketen jaarlijks te monitoren:

 

In de visualisatie is een overzicht gegeven van de textielketen zoals deze nu is: van productie via verkoop, gebruik en afdanking naar recycling hergebruik of verbranding, afdanking en verwerking.

Inzicht in de textielketen

Monitoring vindt plaats in elke fase van de textielketen: productie, retail, gebruik, afdanking, sortering, recycling, en afzet. We hebben een nulmeting uitgevoerd die de status van de doelstellingen in het basisjaar 2018 laat zien. In de komende jaren wordt de voortgang van het beleidsprogramma gemeten.

Essentieel voor succes beleidsprogramma

Het monitoringsysteem is essentieel voor het succes van het beleidsprogramma. Het systeem is gebouwd met meetbare indicatoren die gekoppeld zijn aan de doelen. Deze indicatoren kunnen over meerdere jaren goed gemeten worden. Door het gebruik van verschillende datatypen, worden textielstromen zichtbaar.

In de komende jaren is er grote bereidheid om meer inzicht te creëren in de textielketen die we gaan meenemen in de doorontwikkeling van de monitoring. Een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel en aanvullende afspraken met ketenpartijen kan ertoe bijdragen dat er meer transparantie ontstaat met meer verfijnde monitoringdata over de gehele keten.